O Savjetu, Kocki i Centru za mlade

15_11_2012 / 11:23h
O Savjetu, Kocki i Centru za mlade

Na tribini Savjet mladih je važan! osim o Savjetu mladih, saznali smo gdje će se nalaziti novi Centar za mlade, nešto o protupožarnoj zaštiti u Kocki i još poneku zanimljivost…

Ako je suditi prema broju okupljenih u srijedu predvečer u Info zoni na tribini Savjet mladih je važan!, jako mali broj mladih slaže se sa nazivom tribine te je realna opasnost da će broj prijava za članstvo u ovome savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća opet biti porazno mali. Osim o Savjetu mladih, saznali smo gdje će se nalaziti novi Centar za mlade, nešto o protupožarnoj zaštiti u Kocki i još poneku zanimljivost…

Uvod u tematiku dao je Goran Biličić ispred Info zone, te je naglasio kako je članstvo u Savjetu mladih odgovoran posao, jer nije svejedno tko će savjetovati i davati prijedloge Gradskom vijeću. Osvrnuo se i na područje rada Savjeta mladih koje je u većini gradova ostalo nejasno. – Savjeti mladih trebali bi raspravljati, predlagati, a ne organizirati koncerte – zaključio je Biličić.

Suradnja sa Gradom je vrlo dobra, članovi samo moraju imati vremena i volje!

Prisutnima se zatim obratio Mario Popović, predsjednik prošlog saziva Savjeta mladih, koji je uputio kritiku mladima. – Za prošli saziv bilo je 15 prijava, a ni ovdje ne vidim preko 15 ljudi – komentirao je Popović. Istaknuo je kako je Savjet mladih kojim je predsjedavao možda mogao učiniti više i bolje, ali da se učinilo koliko se moglo u skladu sa mogućnostima. Prema njegovom mišljenju, gorući problemi mladih su ti što su 33.2% nezaposlenih mladi, kao i to što je 10.7% nezaposlenih sa višom i visokom stručnom spremom te doktoratom, a ne to što je netko član pomlatka stranke, ako taj radi u interesu mladih.

Priznaje da ni sami u početku nisu bili sigurni što je Savjet mladih, te su nastojali ostvariti suradnju sa što većim brojem udruga, no nije bilo prevelikog odaziva. – Savjet mladih bez potpore mladih i udruga mladih ne može raditi – komentirao je Popović.

Istaknuo je kako su od prvoga dana ostvarili vrlo dobru suradnju sa gradskim službama i Uredom gradonačelnika, pod kojim se Savjet mladih i vodi.

Jednoga od posjetitelja zanimalo je kako je tekla suradnja između Savjeta mladih i Komisije za suradnju sa mladima, na što je Popović odgovorio kako se Komisija sastala samo kada se raspisivao natječaj za Savjet te da članovi Komisije nisu pokazali interes za Savjet. – Ali i mi smo djelomično odgovorni za takvu situaciju, jer ni mi nismo pokrenuli inicijativu – zaključio je Popović.

Na pitanje koliko je članova Savjeta bilo kandidirano od strane neke stranke, Popović je odgovorio kako je samo jednog člana kandidirala stranačka organizacija i to kandidata Foruma mladih SDP-a, dok su svi ostali članovi bili predloženi od strane organizacija civilnog društva.

Kakvi bi trebali biti članovi sljedećeg saziva, zanimalo je jednoga posjetitelja, na što je Popović odgovorio: – Moraju imati vremena i volje! Što je veći broj članova aktivan, to je bolje – smatra on.

Idući saziv Savjeta mladih čekaju tri goruća problema mladih

Ivana Viđak Bjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika mišljenja je kako bi voljela da se kandidiraju neki članovi bivšeg saziva kako bi imali kontinuitet. – U dvije godine se malo toga može napraviti – obrazlaže Bjedov. Prema njenom mišljenju, Savjet mladih trebao bi raditi na tri goruća problema: identificirati problem participacije mladih (inače će uvijek isti pričati o istim temama, smatra ona), poraditi na vidljivosti kod gradskih vijećnika (pošto je ovo jedino tijelo u kojem ne sjede članovi Gradskog vijeća) te problem kapaciteta ljudstva u Gradu. – Za mlade se radi dosta toga, ali je sve disperzirano na više resora – rezimirala je Bjedov.

Blanka Čop, potpredsjednica prošloga saziva, iznijela je ukratko rezultate analize koja je temelj za Gradski program za mlade koji bi trebao biti definiran u prosincu. – U istraživanju su sudjelovali mladi, a pri izradi mjera smo konzultirali pročelnike kako bi mogli postaviti realne ciljeve. Naravno, Grad ne može riješiti sve probleme, jer se neki vežu za nacionalnu politiku, kao nezaposlenost i obrazovanje, ali Grad može učiniti dosta toga vezano za slobodno vrijeme mladih i stipendije – naglasila je Čop.

Također je primijetila kako su u fokus grupama mladi izražavali skepsu prema Savjetu. - Imaju predrasudu da se radi o političkoj funkciji, a oni kažu da ne žele biti pijuni. Ja sam iz civilnog društva, nisam se osjećala kao pijun i izdržala sam dvije godine, pa sigurno mogu i drugi – zaključuje Čop.

Centar za mlade, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje i rješenje za Kocku

Za kraj je Bjedov, kako bi završili raspravu u pozitivnom tonu, predstavila neke planove koji će razveseliti određen broj mladih u Splitu. – Trenutno smo u procesu izrade idejnog projekta Centra za mlade, onda slijedi glavni projekt, pa javna nabava… Sve skupa će koštati do milijun kuna, a Centar će se nalaziti na prostoru privremene pučke kuhinje u Nodilovoj ulici. Također će se pri Zavodu za javno zdravstvo u Vukovarskoj pokrenuti Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, a u Kocki smo u procesu definiranja protupožarne zaštite. I moram naglasiti, zamolila me kolegica da istaknem kako svako ljeto imamo natječaj za projekte u kulturi, od lipnja do rujna, da bi bilo dobro da se veći broj mladih prijavljuje – zaključila je Bjedov.

Rok za podnošenje prijave je 26. studenoga!

Rok za podnošenje prijave za novi saziv Savjeta mladih grada Splita je 26. studenog. Sve o Savjetu mladih potražite na infozona.hr/savjet, a obrasce za prijavu možete preuzeti na split.hr.