Nove publikacije za rad s mladima

23_03_2016  |  Autor: I. Z.  |  Foto: EU
Nove publikacije za rad s mladima

Europska komisija izdala je dvije nove publikacije o radu s mladima, koje se bave poticanjem inovativnosti i kreativnosti mladih te neformalnim obrazovanjem.

Europska komisija izdala je dvije nove publikacije o radu s mladima, koje se bave poticanjem inovativnosti i kreativnosti mladih te neformalnim obrazovanjem.

Uključivanje mladih i poticanje na kreativnost

Publikacija Unleashing young people’s creativity and innovation: European good practice projects objedinjuje inspirativne inicijative, primjere dobre prakse, alate i metode koji pokazuju kako rad s mladima i neformalno učenje mogu povećati kreativnost i inovativnost mladih. Putem aktivnog pristupa koji uključuje mlade te putem vršnjačkog učenja, mladi stječu nove sposobnosti i kompetencije koje ih osnažuju za tržište rada.

Prepoznavanje važnosti i vrijednosti neformalnog i informalnog učenja u formalnom obrazovanju kao i u poslovnom sektoru iznimno je bitno. Nažalost, u mnogim sektorima i dalje postoji nedostatak znanja o neformalnim procesima učenja kao i ishodima učenja koji su implementirani u aktivnosti rada s mladima. Ova publikacija sadrži brojne konkretne primjere proizašle iz vršnjačkog učenja koji mogu motivirati stvaranje politike za mlade te mogu pomoći u rješavanju problema vezanih uz mlade.

Primjeri dobre prakse su različiti; od programa koji pomažu zapošljivosti i poduzetništvu mladih do aktivnosti koje nude nove vještine i sposobnosti u svrhu razvijanja osjećaja samopouzdanja i pokretanja pozitivne promjene.

Kako neformalno učenje doprinosi radu s mladima

Publikacija Youth work and non-formal learning in Europe’s education landscape: A quarter of a century of EU cooperation for youth policy and practice obilježava četvrtinu stoljeća postojanja EU programa za mlade te sadrži razne poglede i pristupe kao i najbolje prakse s ciljem poticanja debate o doprinosu neformalnog učenja i rada s mladima. S različitih stajališta promatra EU suradnju s raznim organizacijama, posebno u kontekstu programa Erasmus +.

Publikacija također pojašnjava značaj Europe u životima mladih kao i u napretku razvoja europskih programa za mlade te politika za mlade što uključuje kvalitetu rada s mladima. Sve to dovodi do stvaranja platforme za suradnju između donositelja odluka te promoviranje važnosti priznavanja neformalnog i informalnog učenja.