Natječaj za mlade Grada Splita

05_03_2019  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Rene
Natječaj za mlade Grada Splita

Grad Split objavio je Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti do dva projekta. Najmanji je iznos 5000 kuna, a najveći 35 000 kuna.

Grad Split raspisuje Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.-2021. godinu.

Cilj Natječaja je financijskom potporom udrugama mladih i za mlade omogućiti provedbu projekata u svrhu poboljšanja kvalitete života društvene skupine mladih u Gradu Splitu, također osigurati transparentnost dodjele financijskih sredstava kao i dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih projekata. Prioritet su projektne aktivnosti koje su sastavni dio Gradskog programa za mlade od 2017. do 2020. godine (Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje, usavršavanje i cjeloživotno učenje, Zapošljavanje i poduzetništvo, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, politička participacija i volonterske aktivnosti, Mladi u europskom i globalnom okruženju, Socijalno uključivanje i zdravlje, Mladi i kultura, Sport, rekreacija i slobodno vrijeme).

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 300 000 kuna. Najmanji ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog natječaja jest 5 000 kuna, a najviši 35 000 kuna.
Svaka udruga na ovaj Natječaj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta na razdoblje provedbe zaključno do 31. prosinca 2019. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: [email protected].

Rok za prijavu: 20. ožujka 2019.

Više informacija o natječaju i upute za prijavitelje nalaze se na www.split.hr.