Nacionalni program za mlade: Polovina prihvaćenih komentara kreirana je na diskusiji u Splitu

15_05_2023 / 13:38h
Nacionalni program za mlade: Polovina prihvaćenih komentara kreirana je na diskusiji u Splitu

U javnom savjetovanju zaprimljeno je ukupno 168 komentara.

Dvadesetak pojedinaca i predstavnika splitskih udruga početkom travnja sudjelovalo je u javnoj diskusiji o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Čak 25 komentara proizašlih iz diskusije objavljeno je u javnom savjetovanju, a Središnji državni ured za demografiju i mlade nije ih prihvatio 14.

U Javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade zaprimljeno je ukupno 168 komentara. U potpunosti je prihvaćeno samo šest komentara, od čega su tri kreirana na javnoj diskusiji u Splitu. Nadalje, iz objavljenog Izvješća o provedenom savjetovanju proizlazi da su djelomično prihvaćena ukupno tri komentara, 94 komentara je primljeno na znanje, a 65 ih nije prihvaćeno.

Javnu diskusiju u Splitu organizirala je Info zona u suradnji s Multimedijalnim kulturnim centrom Split, Savjetom mladih Grada Splita i Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije. Proces izrade Nacionalnog programa za mlade nije bio participativan pa je splitska javna diskusija bila jedina takva prilika za doprinos sadržaju dokumenta.