Na Kavi: Kako financirati udruge

28_12_2021 / 00:00h  |  Autor: Ivana Bartulović  |  Foto: I.Z.
Na Kavi: Kako financirati udruge

Druga po redu Kava sa Savjetom mladih održala se 23. prosinca u Klubu Zona. Tema susreta bio je natječaj Grada Splita za udruge mladih i za mlade.

Druga po redu Kava sa Savjetom mladih održala se u četvrtak, 23. prosinca, u Klubu Zona. Uz predstavnike Savjeta mladih, na Kavi su se okupili i predstavnik županijskog Savjeta mladih te članovi udruga mladih i za mlade. Tema susreta bio je natječaj Grada Splita za udruge mladih i za mlade.

Koliko je Gradski program za mlade važan udrugama za mlade?

Kao uvod u temu, Goran Biličić iz Info zone ukratko je objasnio kako je došlo do natječaja. Kada se osnivala Info zona oko 2006. godine, nije bilo mnogo udruga mladih i za mlade pa se Gradu predložilo da se raspiše natječaj samo za takve udruge da se one osnaže, ali i da se aktivnosti iz Gradskog programa za mlade mogu kvalitetno provoditi. Nakon nekoliko godina stvari su se pokrenule i natječaj se raspisao. - Cilj tog natječaja je financiranje projekata u svrhu poboljšavanja kvalitete života mladih, osiguravanje transparentnosti dodijele financijskih sredstava i da se financiraju najkvalitetniji projekti - istaknuo je Goran.

Prvo pitanje koje se postavilo bilo je vezano uz Gradski program za mlade, gradski strateški dokument usmjeren na podizanje kvalitete života mladih. U natječaju su nabrojane aktivnosti i traži se da se one temelje na mjerama Gradskog programa za mlade. Međutim, nakon toga piše da se mogu prijaviti i druge stvari koje nemaju veze s programom. Postavilo se pitanje koliko je onda uopće Gradski program za mlade bitan za ovaj natječaj kada se nigdje u obrascu za prijavu ne pita da se projekt i aktivnosti povežu sa njegovim mjerama. Jedna od ideja koja se razvila tijekom razgovora je da se prioriteti svake godine rotiraju ili da se ukupni budžet natječaja rasporedi po svim prioritetima kako bi se financiralo projekte iz različitih područja, ukoliko su prošli bodovni prag.

Jesu li odobreni iznosi dovoljni za provedbu kvalitetnih projekata?

Prijašnji saziv Savjeta mladih Grada Splita, dok je još bio aktivan, zatražio je od Grada povećanje budžeta natječaja sa 250 tisuća na 350 tisuća kuna i da najveći iznos za projekt bude 35 tisuća kuna umjesto 25 tisuća što je Grad odobrio. Goran je naglasio kako se na natječaj mogu prijaviti i dva projekta pa se u tom slučaju maksimalni budžet dijeli na dva dijela. Raspravljalo se o tome zašto se povećao budžet, da se poveća podrška istom broju projekata ili da se poveća broj dobivenih potpora. Na to se nadovezalo i pitanje je li ovaj iznos dovoljan za provođenje kvalitetnog projekta.

Predstavnici studentskih udruga AISEC i ESN Split su istaknuli kako svoje projekte uglavnom pokrivaju preko natječaja Sveučilišta kojem je budžet blizu 2 milijuna godišnje. Kako su natječaji od Sveučilišta otvoreni samo za studentske udruge, a natječaj Grada za sve mlade u Splitu, taj iznos gradskog natječaja se čini premal. Postotak koji taj natječaj pokriva nije nikad 100% pa uglavnom na projektu treba još neki donator.

Spomenula se ideja uvođenja više kategorija financiranja. "Veće" udruge koje imaju kapacitet za prijaviti i realizirati već projekte dobile bi veći iznos. "Manje" udruge koje se tek razvijaju dobile bi manji iznos koji bi im pomogao da se razvijaju. Na taj način "veće" udruge ne bi bile konkurencija "manjima". Posebno se naglasilo da bi za udruge koje su mlađe od godinu dana možda rebalo uvesti posebnu kategoriju kako bi im se pomoglo u tim početnim koracima.

Je li ocjenjivanje projekata najslabija karika?

Na Kavi su bili i članovi novopečene udruge koje je zanimalo koliko je bitno biti aktivan i djelovati u prvih godinu dana prije nego se može prijaviti na natječaj. Marko Mlinar, iz Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST, objasnio je da se kapacitet udruge gleda kroz broj ljudi koji rade ili volontiraju u udruzi i broj korisnika programa, kroz to tko su donatori udruge u posljednje dvije godine te, za neke natječaje, kroz iznos financiranih programa zadnje dvije godine.

- Moj je dojam da je uvijek dobro da ste udruga o kojoj se priča, koju primjećujete, da su ti ocjenjivači čuli za nju – nadodao je Goran i naveo neke od savjeta i primjedbi koje je prijašnji Savjet imao kod procjene projekata. Oni su primijetili da je od 250 tisuća kuna, 100 tisuća otišlo aktivnostima namijenjenima djeci pa su tražili da se to na neki način kontrolira. Osim toga, vidjeli su da je dosta velik dio otišao na putovanje van Hrvatske, što je doprinijelo kvaliteti života mladih koji su otputovali, ali to nije bila početna ideja natječaja. U natječaju je napomenuto da će se od ukupnog budžeta potrošit 10% za udruge koje uključuju djecu. Tu dolazi do poteškoća kada su u pitanju sportski klubovi gdje je teško povući liniju u aktivnostima za mlade i za djece. U strateškim dokumentima svi od 15 do 30 godina su mladi, a oni ispod su djeca. U sportskim klubovima aktivnosti nisu tako strogo odvojene. - Meni se opet čini, ako ste vi u projektnoj prijavi jasno objasnili kako s tim projektom doprinosite određenoj mjeri, određenom cilju Gradskog programa, onda nemate taj problem – istaknuo je Goran.

Prijašnji Savjet je predlagao i uvođenje nadopune dokumentacije jer je polovice projekata na tom roku koji su gledali, palo na administrativnoj provjeri (nedostajao je pečat ili potpis, greška u budžetu…), no taj prijedlog nije bio uvažen.

Posebno se diskutiralo o sastavu komisije koja ocjenjuje projekte. Komisiju sad čine jedan zaposlenik Grada, dva gradska vijećnika (jedan iz vlasti, jedan iz opozicije) i dva predstavnika Savjeta mladih. Prijašnji Savjet je već predložio da se sastav Komisije izmjeni tako da u njoj budu jedan predstavnik Grada, jedan predstavnik Savjeta mladih i da se dovedu vanjski stručnjaci izabrani putem natječaja koji bi raspisao Grad. Dodatna ideja je bila da se gradski vijećnici i članovi Savjeta educiraju kako bi bili kompetentniji u toj ulozi. Ovaj prijedlog je potaknuo raspravu o tome je li dovoljno da samo jedan član Savjeta mladih bude u komisiji i kako izabrati nekoga tko je dovoljno kompetentan. Na koji način bi se birala ta tri vanjska stručnjak? Kako osigurati da oni budu kompetentni za sva područja određena natječajem? Treba li povećati broj članova komisije i broj članova Savjeta mladih u komisiji? To su samo neka od pitanja koja su se postavila tijekom rasprave. Educiranje članova komisije je istaknuto kao bitna stavka. Predložena je i ideja da Savjet mladih radi predselekciju projektnih prijava i na taj način iskoristi kompetencije svih svojih članova.

Obrazloženja ocjena projekata dobro je za transparentnost, ali i za osnaživanje udruga

Za kraj je spomenut problem komunikacije s udrugama koje nisu prošle na natječaju. Svi prisutni su istaknuli važnost dobivanja obrazloženja ocjene komisije, zbog transparentnosti ali i edukacije udruga koje su pokušale s prijavom. Time bi se osnažilo udruge, pogotovo one koje tek ulaze u svijet projekata, i osiguralo kvalitetu budućih prijava. Neki od prisutnih su istaknuli kako je to već praksa, primjerice, kod projekata koji se prijavljuju kroz Erasmus+ program i za natječaje Zaklade Kultura nova. Osim obrazloženja ocjena, naglašena je i važnost prezentacija natječaja, pogotovo za nove prijavitelje. To bi otvorilo i mogućnost za razgovor o mogućnostima unaprjeđenja natječaja.

Na ovoj Kavi, Savjet mladih je imao priliku čuti mnogo kritika i ideja koje će ih sigurno inspirirati u daljnjem radu. Ako vas zanima čime se bave, zapratite ih na Instagramu i vidimo se na sljedećoj kavi! Na Instagramu i Facebooku pratite i inicijativu Split grad za mlade.

Kava sa Savjetom mladih realizira se u sklopu projekta "ZaLet Savjeta mladih" kojeg u partnerstvu provode Info zona i Grad Split, a financira se kroz program Erasmus+.