Može li i Grad podržati inicijative?

25_03_2022 / 00:00h  |  Autor: Ivana Bartulović  |  Foto: I.Z.
Može li i Grad podržati inicijative?

U Klubu Zona održala se peta Kava sa Savjetom mladih. Pričalo se o inicijativama mladih u Splitu, o tome mogu li mladi u Splitu biti proaktivniji i kako ih Grad može motivirati i podržati.

U Klubu Zona, u četvrtak 24. ožujka, održala se peta Kava sa Savjetom mladih. Ideja Kava je da se članovi Savjeta mladih, ali i javnost, bolje informiraju o temama bitnim za mlade. Kava sa Savjetom mladih realizira se u sklopu projekta ZaLet Savjeta mladih kojeg u partnerstvu provode Info zona i Grad Split, a financira se kroz program Erasmus+.

Na ovoj Kavi pričalo se o inicijativama mladih u Splitu, o tome mogu li mladi u Splitu biti proaktivniji i kako ih Grad može motivirati i podržati. Uz predstavnike Savjeta mladih Grada Splita, prisutni su bili predstavnici udruga koje su mladima pomagale u osmišljavanju i provođenju inicijativa, ali i zainteresirani mladi koji imaju ideje za nove inicijative. Najviše pozornosti posvećeno je mogućnosti financiranja inicijativa kroz program Europske snage solidarnosti, odnosno financiranje takozvanih Projekata solidarnosti.

Goran Biličić, predsjednik Info zone, za početka je rekao da se mladi kroz inicijative mogu okupiti oko neke ideje ili nekog problema kojeg žele riješiti, bez potrebe da osnivanju udrugu i formaliziraju svoje djelovanje. Smatra i da na Kavi okupljene inicijative dokazuju da mladi u Splitu nisu pasivni.

Okupljene inicijative mladih za zdravlje, poduzetništvo i prava dokazuju da mladi u Splitu nisu pasivini

Duje iz LGBT Centra Split predstavio je inicijativu koju je osmislio i provodi s drugim članovima Centra. Projekt sa bavi seksualnim zdravljem i seks positivityom. Ovo nije prvi projekt LGBT centra, koji je već imao dva projekta financirana kroz Europske snage solidarnosti (ESS). Osim tih projekata, istaknuo je i web stranicu lgbtcentarsplit.org kao mjesto koje dosta potiče inicijativu mladih, a sam Centar ima i Volonterske četvrtke.

Zvonimir Jukić iz Studentskog Poduzetničkog Centra Split rekao je kako su i oni već proveli nekoliko Projekata solidarnosti financiranih kroz ESS. Oni su udruga koja radi s mladima na području poduzetništva. Kroz edukacije, stručnu pomoć, mentoriranje i umrežavanje, pomažu mladima da svoje ideje probaju realizirati. Kroz Projekte solidarnosti su željeli potaknuti poduzetničku aktivnost na Sveučilištu.

Lina Vuletić iz Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce predstavila je inicijativu koja se bavila zelenim površinama u Splitu. Kroz Projekt solidarnosti, napravljen je mediteranski botanički vrt u vrtu OŠ Skalice.

Petra Sinovčić iz udruge Domine rekla je kako udruga već treću godinu za redom provodi Projekte solidarnosti, a trenutačno su na četvrtom projektu financiranom kroz ESS. Većina projekata su tematski vezani za rad udruge, točnije za promicanje ženskih prava. Prvi projekt se većinom bavio povećanjem vidljivosti borbe za ženska prava i žena na prostoru grada Splita. Tijekom tog projekta je pokrenut Mediteranski ženski festival. Svi projekti su bili tematski. Počelo je sa Radionom solidarnosti, iza toga je bila Pričaona solidarnosti, a sada se radi Kuhaona solidarnosti. Ideja je da se skupe različite ranjive skupine u aktivnosti kuhanja za beskućnike kroz O La La večere.

Josipa Ursić
i Marta, koordinatorica projekta, iz Lige za prevenciju ovisnosti predstavili su prvi projekt koji udruga provodi u sklopu ESS programa. Udruga inače jako puno radi s mladima, i odlučili su pomoći skupini mladih volontera iz udruge koji su imali ideju za ovaj projekt. Projekt se bavi jačanjem emocionalnih i socijalnih kompetencija mladih. Prijavili su se preko udruge da im ona bude podrška za prvi put. Na taj način je Liga željela mlade osnažiti za prijavljivanje drugih projekata.

Ana Rušić pokrenula je inicijativu Ispleti pa reci za vrijeme lockdowna. Počelo je s pletenjem u parku koje se onda prebacilo na Rivu. Cilj inicijative je bio spajanje ljudi neovisno o dobi i spolu, moderniziranje pletenja i podržavanje malih obiteljskih dućana vune i konaca. Goran se nadovezao i rekao kako bi se i ova inicijativa mogla prijaviti na natječaj za Projekt solidarnosti, jer skupina mladih ne mora biti dio neke udruge.

Europske snage solidarnosti financiraju i neformalne inicijative, u Hrvatskoj nema takvog natječaja

Ivana Bartulović, Eurodesk multiplikatorica u Info zoni, objasnila je da je potrebno izabrati jednu osobu iz skupine mladih koja će biti predstavnik skupine pri prijavi i provođenju projekta solidarnosti. Zvonimir se nadovezao i rekao da se dosta mladih odluči priključiti nekoj organizaciji da cijela procedura bude lakša i svi su se složili da je to bolja opcija. Istaknuto je i da osim programa ESS, u Hrvatskoj nema natječaja koji je otvoren za neformalne skupine i inicijative pa je to možda prostor da Savjet mladih predloži izmjene natječaja Grada Splita za udruge mladih i za mlade.

Petra je napomenula je da, iako je pisanje projekta u ovom programu lagano, osoba koja to piše mora imati nekakvu projektnu logiku. - Mislim da je inicijativama mladih puno lakše ići kroz udruge koje poznaju projekte i projektnu logiku, nego da se idu sami upuštati u to - zaključila je Petra.

Josipa se nadovezala i opisala kako bi mladi jako često došli s idejama, ali bi trebalo čekati neki određeni natječaj u koji bi se te ideje uklopile. Dogodilo bi se često da zbog toga neke ideje čekaju u ladicama, a neke i nisu bile dovoljno velike za natječaje koju bi bili raspisani. Udruga ipak radi malo veće projekte, a kroz Projekte solidarnosti mogu se provući manje, konkretnije ideje.

Europske snage solidarnosti inicijative mladih podržavaju sa najmanje 500€ mjesečno

Najmanje pet mladih okupljenih oko neke inicijative mogu prijaviti svoj Projekt solidarnosti na natječaj Europskih snaga solidarnosti. Projekt može trajati od 2 do 12 mjeseci, a za svaki mjesec trajanja projekta budžet je 500 eura. Riječ je o paušalnom iznosu koji skupina mladih troši kako želi te je provedba projekata zbog toga iznimno prilagodljiva.

Iako se ne trebaju prilagati računi uz izvještaj, trebaju se čuvati 24 mjeseca od isteka projekta, a određeni broj projekata ide na dubinsku provjeru, što znači da se za neke aktivnost trebaju poslati računi koji dokazuju provedbu aktivnosti. Manji dio financijske podrške dobije se nakon završetka projekta i u iznosu razmjernom ocjeni predanog izvještaja.

Svaka skupina mladih može tražiti i mentora. Budžet za mentora iznosi 74 eura po danu, ali je ograničeno na 12 radnih dana. Radni dan od 8 sati može se rasporediti na više dana. Može bit angažirano više od jednog mentora i tako pokriti više područja koja mladima trebaju da bi proveli projekt. Osim toga, mogu se tražiti i dodatni troškovi koji pokrivaju sudjelovanje mladih osoba s manje mogućnosti bilo da su članovi skupine koja provodi projekt ili članovi ciljane skupine.

Više informacija o projektima solidarnosti može se naći na europskesnagesolidarnosti.hr. Tu se nalaze vodiči za prijavu, baze dosadašnji projekata, snima webinara o projektima solidarnosti i mnogo drugih korisnik informacija. Projekti se prije prijave mogu poslati na savjetovanje Agenciji za mobilnosti i programe EU.

Godišnje su otvorena dva roka natječaja za prijavu projekata. Prvi za ovu godinu je prošao krajem veljače, a drugi je 4. listopada 2022. godine pa vremena za smišljanje novih projekata još ima.