MMH ima šest odličnih zahtjeva prema strankama koje žele u Sabor!

26_03_2024 / 21:38h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: MMH
MMH ima šest odličnih zahtjeva prema strankama koje žele u Sabor!

Najvažniji izazovi u životu mladih.

Predstavnici Mreže mladih Hrvatske (MMH) uputili su u javnost šest detaljno predstavljenih zahtjeva svim strankama koje pretendiraju na mjesta u Saboru. Preporuke se tiču najvažnijih izazova u životu mladih osoba - kvalitetnog obrazovanja, stambenog osamostaljivanja, položaja na tržištu rada te participacije u društvu. 

MMH od stranaka tako zahtijeva da primjerom pokažu spremnost na uključivanje mladih u procese donošenja odluka - tako što će mladim osobama osigurati minimalno 15% mjesta u 10 izbornih jedinica. Dodatno, očekuju vidjeti da se dio mladih nalazi na pozicijama iz kojih imaju realne šanse ući u Sabor umjesto na pozicijama pri dnu izborne liste.

Od stranaka traže da se obvežu donijeti kvalitetnu stambenu politiku koja će mladima omogućiti stambeno osamostaljivanje. Pritom ističu da sufinanciranje kreditnog zaduživanja nije i ne može biti mjera namijenjena mladima. U svom zahtjevu predlažu konkretne mjere poput: širokog programa izgradnje javnih stanova; povećanja studentskih smještajnih kapaciteta; smanjenja ili ukidanja PDV-a na kupovinu prve nekretnine; reguliranja tržišta najma s ciljem osiguravanja uvjeta za stambeno osamostaljivanje mladih.

Zahtijevaju da se stranke obvežu i na poticanje participacije mladih - i institucionalizirane i neformalne. Ističu potrebu kvalitetne provedbe Zakona o savjetima mladih te poništavanje sporne izmjene istoga, kojom je predviđeno savjetodavno tijelo nadležno svim lokalnim i regionalnim savjetima mladih. Traže zadržavanje predmeta Politika i gospodarstvo u strukovnim školama te kvalitetno i sustavno uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja kao zasebnog predmeta u odgojno-obrazovni sustav. Zahtijevaju i izmjene Ustava s ciljem spuštanja dobne granice za glasanje na 16 godina za izbore na svim razinama.

U četvrtom zahtjevu traže uspostavu modela višegodišnjeg/programskog financiranja udruga mladih i za mlade kroz javno tijelo odgovorno za mlade (trenutno bi to bio Središnji državni ured za demografiju i mlade)

Zahtijevaju i da se osiguraju sredstva za redovito istraživanje potreba i prioriteta mladih, a rezultati kojih će služiti kao osnova pri izradi budućih operativnih i strateških dokumenata u području mladih, na čije donošenje se neće čekati nekoliko godina.

U posljednjem zahtjevu traže da se osiguraju dostojanstveni radni uvjeti, ponajprije smanjenjem udjela rada na određeno te informiranjem i osnaživanjem mladih za ostvarivanje svojih prava – kao radnici, samozaposleni te kao poslodavci.