Međunarodni "Tool Fair" u Splitu

16_11_2018  |  Autor: AMPEU  |  Foto: AMPEU
Međunarodni

Međunarodni „Tool Fair“, koji je danas završio, u Splitu predstavio četrdesetak novih alata, metoda i pristupa neformalnom učenju sudionicima iz preko trideset zemalja .

Danas, 16. studenog, završen je Međunarodni „Tool Fair“, sajam metoda i alata neformalnog učenja, koji je Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala od 12. do 16. studenoga u Splitu. Na 13. izdanju „Tool Faira“ sudjelovalo je stotinjak učesnika iz više od 30 zemalja. Sudionici i stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz različitih područja, od sporta i glazbe do društvenog poduzetništva, predstavili su četrdesetak alata, metoda i pristupa neformalnom učenju mladih.

Tema ovogodišnjeg sajma bila je osnaživanje mladih pod sloganom „Power up“. Osnaživanje mladih zahtijeva sveobuhvatni pristup različitim područjima života mlade osobe, kao i interdisciplinarne metode, a posebna se pozornost posvetila alatima koji su nastali kao rezultat suradnje različitih aktera te alatima koji pridonose osnaživanju mladih obradom tema kao što su ljudska prava, aktivna participacija, interkulturni dijalog, socijalno uključivanje i mentalno zdravlje. Dodatnu pozornost ove su godine dobile metode koje primjenjuju ekspresivnu umjetnost, sport i digitalne alate.

„Tool Fair“ jedna je od aktivnosti Transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities – TCA) agencija koje provode program Erasmus+. Riječ je o događaju koji se organizira u formatu sajma s radionicama tijekom kojih sudionici imaju priliku predstaviti, demonstrirati i promovirati alat za učenje koji su sami kreirali i koji primjenjuju u radu s mladima.

Ovogodišnji Nacionalni „Tool Fair“, održan u Zagrebu 27. i 28. lipnja, služio je kao selekcijski proces za sudjelovanje na međunarodnom. Sudionici iz Hrvatske kreirali su brojne alate neformalnog učenja primjenjivog u radu s mladima. Odabrani su kandidati čiji su alati pokazali najveću kreativnost i inovativnost. U nastavku možete pročitati više o odabranim alatima autora iz Hrvatske.

Gabrijela Ivanov, Prostor rodne i medijske kulture K-zona: edukativna društvena igra Strašne žene („Fierce Women“) - riječ je o zabavnoj, edukativnoj i dinamičnoj društvenoj igri koja igrače i igračice upoznaje sa ženama koje su svojim postignućima dale izniman doprinos društvu u područjima kulture, politike, znanosti, ljudskih prava i umjetnosti.

Diana Tomić, Hrvatsko filološko društvo: edukativna igra Govorna ploča („Speech board") čija je svrha osvijestiti govornu izvedbu kao vještinu uz raščlambu njezinih elemenata. Govorna izvedba važan je dio govorničkih vještina, anovije analize pokazuju da djeca i mladi imaju potpuno neosviješten i nekontroliran paralingvistički sloj u komunikaciji (tempo, glasnoću, izražajnost, dikciju itd.).

Davor Dubravić, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa: mobilna aplikacija „Spolno zdravlje“, alat čija je svrha samoedukacija, informiranje, ali i korištenje tijekom vršnjačkih edukacija za mlade. Sastoji se od kalkulatora rizika, kviza znanja, baze znanje o spolnom zdravlju, spolno prenosivim bolestima, zaštiti, prevenciji i rizicima, tražilice zdravstvenih usluga, edukativnih članaka, segmenta „Pitaj stručnjaka“ i podsjetnika.

Igor Spetič, Odred izviđača Posejdon: Govornikov kutak („Speaker's Corner“), edukativna pedagoška vježba za promicanje slobode govora, aktivno slušanje i kritičko promišljanje. Svrha je ovog alata promicanje tolerancije, slobode govora, uvažavanje tuđeg mišljenja, kritičko promišljanje, poticanje sudionika na proaktivno i aktivno djelovanje u demokratskim procesima i sveopće podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici te senzibilizacija sudionika prema osobama s poteškoćama, marginalnim grupama, diskriminaciji i predrasudama.

Sanja Zanki Pejić, Hrvatski filmski savez: „Videotutorijali“ o osam ključnih kompetencija i dnevnik samoprocjene za razmjene mladih. Svatko tko je ikada sudjelovao u međunarodnim projektima za mlade unutar Erasmus+ programa čuo je za proces samoprocjene, certifikat Youthpass i osam ključnih kompetencija za učenje i odražavanje novih vještina i vrijednosti. Videoupute će na razumljiv i jednostavan način predstaviti svaku ključnu kompetenciju. Dnevnik samoprocjene, nazvan Knjiga vještina („The Book of Skills“), koristit će se tijekom razmjene mladih.

Domagoj Morić, Mreža mladih Hrvatske: online alat „Stormly“, plugin za platformu Moodly. „Stormly“ je dizajniran kao on-line flipchart s ljepljivim bilješkama, alat koji većina trenera koristi u radu s mladima. Korisnik može dodavati bilješke, ukloniti ih, pisati na njih i pomicati ih po zaslonu. I trener i učenik mogu komunicirati i sudjelovati. Jednostavnost alata omogućuje beskrajne mogućnosti, ovisno o temi tečaja.

Uz odabrane sudionike s Nacionalnog Tool Faira na međunarodnom su se predstavili i brojni domaći i strani stručnjaci iz područja tematski povezanih s ovogodišnjim sajmom. Jedan od takvih segmenata su Tool Fair govori (Tool Fair Talks) inspirirani TED govorima. Predavači stručnjaci držali su 15-minutne govore u kojima su iznosili osobne perspektive i drukčija razmišljanja o relevantnim temama. Razgovori su snimani, a uređene verzije bit će uskoro predstavljene javnosti na portalu SALTO alati za obrazovanje i putem društvenih mreža Agencije.

Benjamin Perasović, znanstveni savjetnik s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, održao je govor Osnaživanje u supkulturi ultrasa (zagriženih nogometnih navijača): između izolacije i društvenog angažmana.

Marko Kangas iz Finske prezentirao je temu Dijalog vještine za poticanje demokracije mladih. Marko djeluje u Aretai, konzultantskoj organizaciji koja se bavi razvojem treniranja u području rada s mladima i nevladinih organizacija.

Michele di Paola iz Italije predstavio je temu Osnaženi osnažiti: naša uloga u digitalnom radu s mladima. Michele je dizajner obrazovnih iskustava, trener i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u radu s mladima, s grupama, školama i ustanovama u Italiji (gdje živi) i diljem Europe.

Tools-to-Explore (Alati za istražiti) je drugi segment i prilika sudionicima da se upoznaju i razvijaju alate oko određene teme ili podteme. Alati za istražiti i ove su godine rezultirali praktičnim ishodima koji su podijeljeni na završnoj plenarnoj sjednici Sajma alata. Rodrigo Vilarinho predstavio je ples kao alat za neformalno učenje kroz temu Ples za osnaživanje - osobni i zajednički pristup. Suha Ayyash predstavila je Društvenu igru dijaloga Let us Talk (Pustite nas da razgovaramo). Tena Kostanjšek govorila je o obrazovnom konceptu učenja društvenih vještina kroz sportski trening pod nazivom Obrazovni koncept Capoeira - alat za promjenu. Alicja Jablonska predstavila je Tehnike iz područja Hackatona: Hakiranje za razvoj alata. Koristeći iskustvo u dizajnu sprintova, programiranja i MAD (Making a Difference) projekata istraživala je načine razvoja alata za učenje i pripadajućih procesa.