Dobij potporu i istraži Mediteran!

21_10_2019  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Erich Wasterndarp, Pixabay
Dobij potporu i istraži Mediteran!

U obzir za prijavu dolaze individualni projekti kulturne prirode, koji nisu dijelom nekog studijskog istraživanja - originalni, s konkretnim ishodom u formi koja se može distribuirati.

Fondacija Marc de Montalembert raspisala je natječaj za novčanu potporu u iznosu od 7000 eura za projekt koji istražuje kulturno naslijeđe Mediterana - umjetnost i obrt.
Kandidati moraju biti mlađi od 28 godina, živjeti na Meditaranu, a projekt mora biti realiziran u jednoj ili više mediteranskih zemalja, ali ne u prijaviteljovoj zemlji boravišta.
U obzir za prijavu dolaze individualni projekti kulturne prirode, koji nisu dijelom nekog studijskog istraživanja - originalni, s konkretnim ishodom u formi koja se može distribuirati. Primjere projekata za koje su do sada odobrene potpore potraži na linku.

Za prijavu je potrebno zatražiti obrazac za prijavu na poveznici, a prijavu je potrebno poslati do 15. studenog.

Fondacija je od 1994. podržala 28 projekata iz osam mediteranskih zemalja u sljedećim poljima: kreativno pisanje, arhitektura, arheologija, antropologija i sociologija, glazba, povijest umjetnosti, ručni rad, slikanje, fotografija.