Petrić o neoliberalnom urbanizmu

18_11_2015 / 17:49h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: Imaginacija
Petrić  o neoliberalnom urbanizmu

Mirko Petrić će na predavanju u Info zoni govoriti o društvenim posljedicama neoliberalnog urbanizma i turizma. Uz navođenje španjolskih iskustava, u predavanju će se aktualizirati i primjena neoliberalnog urbanizma na dalmatinske gradove.

Na posljednje ovogodišnje predavanje u ciklusu Mala škola sociologije udruga Imaginacija će u goste dovesti sociologa mr. sc. Mirka Petrića. Petrić će 24. studenog u 19 sati na predavanju u Info zoni govoriti o društvenim posljedicama neoliberalnog urbanizma i turizma.

>> Prati najave događanja u Info zoni na infozona.hr/program

Predavanje će objasniti postavke pristupa gradnji koje su se posljednjih godina među arhitektima i urbanistima počele kolokvijalno nazivati terminom neoliberalni urbanizam. Društvene posljedice ovakvog pristupa gradnji osjećaju se najviše u području izrazito globalizirane djelatnosti poput turizma, a u europskom su se kontekstu dosad najviše osjetile u Španjolskoj. Uz navođenje španjolskih iskustava, u predavanju će se aktualizirati i primjene neoliberalnog urbanizma na dalmatinske gradove.

U kontekstu u kojem je nastao, pojam neoliberalni urbanizam nosi negativne konotacije, dapače upotrebljava se kao oznaka za proces koji u svojoj biti zapravo poništava samu ideju urbanizma kao sustavnog planiranja prostornog razvoja na korist stanovništva koje na određenom prostoru živi. Neoliberalni model u gospodarstvu, naime, daje prednost privatnom vlasništvu, promiče privatizaciju društvenih resursa i fleksibilizaciju regulatornih okvira, odnosno zagovara minimiziranje državnog intervencionizma u korist interesa investitora koji na određenom području žele oploditi svoj kapital.

Aktivnost se realizira u sklopu programa Klub za mlade Zona koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.