Makarska ima Program za mlade

08_11_2016  |  Autor: P. K.  |  Foto: Ruke za bolju Makarsku / Press
Makarska ima Program za mlade

Makarska je predstavila Lokalni program djelovanja za mlade, svoj prvi strateški dokuemnt na temelju kojeg će se kreirati lokalne politike za mlade.

Povodom završetka jednogodišnjeg projekta Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske, u petak, 4. studenoga, u hotelu Biokovo održana je konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta, s naglaskom na izradi strateškog dokumenta za osmišljavanje buduće gradske politike za mlade.

Makarska prvi put ima Program za mlade

Tom prigodom predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić osvrnula se na dosadašnju praksu Grada vezanu uz razvijanje politike za mlade, izrazivši zadovoljstvo zbog vlastitog sudjelovanja u projektu u funkciji članice Radne skupine za njegovo praćenje.
- Do sada nije postojao sustavan pristup prema mladima. Sve se više-manje svodilo na dodjelu stipendija i sufinanciranje prijevoza, što je naravno potrebno i važno, ali je to samo jedan mali segment u širokoj lepezi potreba mladih. Zbog toga nas izuzetno veseli izrada Lokalnog programa djelovanja za mlade za razdoblje od 2016. do 2020. jer to je prvi put da Grad Makarska ima detaljno razrađene smjernice djelovanja za mlade. Dokument nije nastao po principu copy-paste, već na temelju analize stvarnog stanja u našem gradu što mu omogućuje životnost i realizaciju zacrtanih ciljeva.

Rezultat suradnje Grada i civilnog sektora

O važnosti izrade strateških dokumenata za razvoj javnih politika na lokalnoj razini, o razlozima zbog kojih se Grad odlučio prijaviti na jedan ovakav projekt te važnosti razvijanja javno-civilnog partnerstva i međusektorske suradnje govorila je Lidija Vukadin Vranješ, savjetnica za projekte i razvoj u Gradu Makarska.
- Ovaj je projekt prva ozbiljna aktivnost kreiranja politike za mlade temeljene na njihovim potrebama, kvalitetnoj analizi stanja i suradnji sa svim dionicima. Za vrijeme trajanja projekta održan je veliki broj događanja, radionica, edukacija, a dokument i njegovi prioriteti povezani su sa svim dosadašnjim aktivnostima, ciljevima, mjerama i zadacima koji će se provoditi u nadolazećem razdoblju. Za mene osobno, provedba ovog projekta jedno je veliko iskustvo jer se uglavnom radilo o tvz. soft aktivnostima koje se ne mogu provesti ukoliko se pomno ne planiraju kroz suradnju sa ciljanim skupinama, kazala je Vukadin Vranješ.

Operativan, a ne deklarativan dokument

Najveći dio konferencije bio je posvećen predstavljanju tijeka samog projekta, za što je bio zadužen Petar Kelvišer, predsjednik Građanske inicijative Ruke za bolju Makarsku i voditelj projekta. Prema njegovim riječima, radi se o projektu financiranom od Ministarstva socijalne politike i mladih iznosom od 55 064 kuna bespovratnih sredstava. Analizom stanja na terenu utvrđeni su kapaciteti razvoja života mladih na lokalnoj razini uz navođenje njihovih stavova i potreba. Želeći da Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske bude operativan, a ne deklarativan dokument, njegov drugi dio donosi određene prijedloge i preporuke na kojima bi se trebala temeljiti javna politika za mlade (youth policy) na lokalnoj razini. Prijedlozi i preporuke određeni su ciljevima, mjerama i zadacima. Za svaku su mjeru, uz nositelje, suradnike i rokove, definirani jasni i mjerljivi pokazatelji ishoda i rezultata, čime se osigurava učinkovit nadzor nad trošenjem proračunskih sredstava.

Nit vodilja za savjet mladih


Ispred Savjeta mladih Grada Makarske na Program se osvrnula njegova predsjednica Glorija Matić navodeći ulogu Savjeta u provedbi pojedinih ciljeva i zadataka Programa.
- S obzirom na to da je Savjet mladih indirektno sudjelovao u izradi Programa kao i u samom projektu, pozdravljam ovaj dokument kao jedan od službenih dokumenata grada Makarske vezanog uz politiku za mlade. Gradu je ovo prvi dokument koji je usko vezan uz politiku za mlade, no sigurno neće biti i posljednji. Bit će to ujedno i dobra nit vodilja Savjetu mladih u provođenju aktivne politike za mlade – zaključila je.

Na konferenciji je također najavljeno predstavljanje Programa gradskim vijećnicima i njegovo usvajanje na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća. Time će on postati službeni dokument Grada Makarske i podloga za izradu gradske politike za mlade temeljem koje će Grad preko svog Savjeta mladih, a u partnerstvu s organizacijama civilnog društva provoditi i pratiti sve aktivnosti zacrtane u dokumentu.