Kroji program kluba Kocka

07_10_2019  |  Autor: I.Z.  |  Foto: arhiv / Gordon Johnson, Pixabay
Kroji program kluba Kocka

Prijavi se za sudjelovanje u fokus grupi u sklopu projekta Publika govori! i doprinesi kreiranju budućeg sadržaja!

Želiš krojiti program kluba Kocka?

Klikni na link i ispuni profilirajući upitnik za sudjelovanje u istraživanju projekta Publika govori!.

Bit će formirane tri fokus grupe, kroz koje će se analizirati stanje, iskazati potrebe i nuditi sugestije, koje će se koristiti u kreiranju budućih sadržaja.

Sudionicima u fokus grupama zajamčena je anonimnost.

Osim kroz fokus grupu, na program možeš još utjecati i ispunjavanjem ankete o aktualnim kulturno-društvenim događajima u Kocki, na linku.