Korupcija ne iznenađuje

10_10_2014 / 08:44h  |  Autor: Ada Reić  |  Foto: I. Z.
Korupcija ne iznenađuje

– Sitna korupcija u obrazovanju postoji u velikoj mjeri. To je ono što svi znamo. Nikoga ne iznenađuje, to je ono što brine – naglašavaju Mario Bajkuša i Lana Jurko pri predstavljanju rezultata istraživanja o percepciji korupcije u srednjim školama.

Prepisivanje i varanje na kontrolnima i ispitima, favoriziranje i diskriminiranje učenika, davanje administrativnih i privatnih poslova učenicima, pritisak na nastavnike za povećanje ocjena, darivanje nastavnika, zapošljavanje preko veze, netransparentni upisi - sve su to situacije koje se u hrvatskom obrazovnom sustavu događaju često. S ovim su slučajevima upoznati svi – ravnatelji, nastavnici, roditelji i učenici a razlog je tome, misli većina, vrlo jednostavan - takvo je društvo u kojem živimo.

Percepcija sitne korupcije i neetičnoga ponašanja u hrvatskim srednjim školama istraživanje je koje je proveo Forum za slobodu odgoja i Mreža centara za obrazovne politike a čiji je zaključak sljedeći: – Sitna korupcija u obrazovanju postoji u velikoj mjeri. To je ono što svi znamo. Nikoga ne iznenađuje, to je ono što brine – naglašavaju Mario Bajkuša i Lana Jurko koji su rezultate istraživanja predstavili u utorak, 7. listopada, pred brojnom publikom u Info zoni. Istraživanje je dio projekta Obrazovanje protiv korupcije koji provodi Forum za slobodu odgoja u partnerstvu s Info zonom, međunarodnom organizacijom Network of Education Policy Centres (NEPC), Agencijom lokalne demokracije Sisak i Agencijom lokalne demokracije Osijek.

Projekt je osmišljen s ciljem jačanja utjecaja organizacija civilnog društva u identifikaciji, implementaciji, potpori i razvoju antikorupcijskih politika i praksi u obrazovnom sustavu. Istraživanje je provedeno u dva dijela; kvalitativni dio istraživanja gdje su se realizirale fokus grupe s učenicima, studentima, roditeljima i nastavnicima u Splitsko-dalmatinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Zagrebu. Drugi dio istraživanja sastojao se od prikupljanja kvantitativnih podataka od reprezentativnog uzorka roditelja srednjoškolskih učenika i nastavnika zaposlenih u srednjim školama te na odgovarajućem uzorku srednjoškolskih ravnatelja u četiri županije. Rezultati istraživanja pokazali su postojanje određenih oblika korupcije i neetičnog ponašanja u srednjim školama među kojima se ističu:

Favoriziranje ili diskriminiranje učenika: nastavnici i ravnatelji potvrdili su da određeni učenici uživaju poseban tretman. Radi se najčešće o učenicima čiji roditelji imaju visok društveni položaj, dok se često diskriminira one učenike koji su na početku školovanja stekli lošije ocjene. Preko 60% ravnatelja te više od polovine nastavnika izjavilo je da se učenike koji se aktivno bave vanškolskim aktivnostima poput sporta ili glazbe tretira drugačije od ostalih na način da imaju privilegirani status.

Pritisak na nastavnike da povećaju ocjene: većina ispitanika slaže se u izjavi da najveći pritisak na nastavnike vrše roditelji učenika. Polovica ispitanika upoznata je i sa slučajevima u kojima su učenici ti koji vrše pritisak da im se ocjena poveća. Rezultati istraživanja pokazuju da nisu rijetki slučajevi gdje se pritisak vrši i od strane kolega nastavnika te ravnatelja, a pritisak je najveći pri kraju školske godine.
Prepisivanje i varanje na ispitima – Preko 90% nastavnika uhvatilo je učenika u prepisivanju ili pokušaju varanja na svom satu. Među njima rjeđi su oni koji su sproveli sankcije, a ukoliko se provode radi se najčešće o oduzimanju testa i izbacivanju sa sata.

Davanje administrativnih i privatnih poslova učenicima: zbrajanje izostanaka, unos podataka u evidenciju nastave, unos ocjena u tablice za nastavničke sjednice, sastavljanje tablica uspješnosti na kraju školske godine i slični administrativni poslovi za koje nastavnici uredno dobivaju plaću daju se učenicima. Osim poslova vezanih uz školu, malo broj nastavnika i ravnatelja upoznato je sa slučajevima u kojima nastavnici daju učenicima privatne poslove poput plaćanja računa, kupovanja namirnica, te bizarnije poslove poput odlaska u kladionicu, pomaganja pri selidbi, kosidbe vrta i branje grožđa.

Darivanje nastavnika: pokloni za nastavnike učestala su pojava, oko trećine roditelja upoznato je s darivanjem nastavnika. Iako je darivanje najčešće na kraju školske godine, ono što zabrinjava je vrsta poklona – nerijetko se radi o nakitu, posebno zlatnom, skupim pićima, parfemima, a nađu se i umjetničke slike, putovanja, novac.

Preporuke za privatne instrukcije: trećina ravnatelja i nešto manji postotak nastavnika upoznato je sa situacijama u kojima nastavnici preporučuju učenicima i njihovim roditeljima privatne instrukcije iz svojih predmeta.

Netransparentnost upisa u škole: lako je za pretpostaviti da će postojanje e-upisa smanjiti netransparentno upisivanje učenika u srednje škole, gotovo polovica roditelja i trećina roditelja i nastavnika upoznato je sa slučajevima netransparentnih i sumnjivih upisa.

Netransparentnost zapošljavanja nastavnika: trećina ravnatelja i nastavnika upoznata je s netransparentnim zapošljavanjem nastavnika, gdje poslove dobivaju osobe koje imaju "vezu", koje nisu dovoljno elokventne ili koje imaju manje kompetencija od drugih tražitelja zaposlenja.

Pokrivanje neopravdanih izostanaka: gotovo svi ravnatelji i 90% nastavnika izjavljuje da je upoznato sa situacijama u kojima roditelji opravdavaju neopravdane izostanke svoje djece. Najčešći razlozi opravdavanja su nepripremljenost za ispit, umor, iscrpljenost ili kašnjenje u školu.

Većina nastavnika i ravnatelja smatra da razlozi za korupciju potječu iz samog društva te da su duboko ukorijenjeni. Dio nastavnika smatra da je korupcija u obrazovanju uzrokovana lošim i manjkavim obrazovnim sustavom, s čim se ne slažu ravnatelji.

Rezultati istraživanja provedenog u četiri županije nedvojbeno su pokazali postojanje korupcije a gotovo svi ispitanici izjavili su da su s njenim pojavnostima dobro upoznati. No, samo je neznatan broj onih koji su odlučili nešto poduzeti s tim u vezi. Kao razlog tomu navode strah da će zbog svoje reakcije ispaštati. Osim straha, ostaje i razlog takvo je društvo u kojem živimo, linija manjeg otpora koja je ukorijenjena u našim glavama jednako duboko koliko i korupcija u društvu.