Konferencija: Mladi i EU politike

13_01_2015 / 16:00h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: I. Z.
Konferencija: Mladi i EU politike

Na konferenciji Kako mladi mogu doprinijeti provedbi EU politika i koja je uloga mladih u oblikovanju EU politika? važne teme bit će strukturirani dijalog i Garancija za mlade, a govorit će se i o drugim primjerima uključivanja mladih.

Cenzura plus u suradnji s Info zonom 23. siječnja održava konferenciju Kako mladi mogu doprinijeti provedbi EU politika i koja je uloga mladih u oblikovanju EU politika?. Nezaobilazne teme bit će strukturirani dijalog i Garancija za mlade, ali će se razgovarati i o drugim primjerima uključivanja mladih u oblikovanje i provedbu politika. Konferencija će se održati u prostoru splitskog Centra za savjetovanje o karijeri (CISOK), sudionicima izvan Splita bit će pokriveni putni troškovi, a prijave su otvorene do 20. siječnja na mail [email protected] (poslati ime, prezime i naziv organizacije).

>> Prati i druge aktivnosti Info zone na infozona.hr/program

Mladi imaju veliku ulogu u provedbi politika za mlade ali i u monitoringu provedbe istih, kako na lokalnoj i nacionalnoj tako i na EU razini. Inicijative o zapošljavanju mladih, i konkretno Garancije za mlade kao novog pristupa u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 30 godine nastoji što brže aktivirati na tržištu rada, poslužiti će kao povod za širu raspravu između predstavnika nadležnih ministarstava u Hrvatskoj, mladih i organizacija civilnog društva.

Gosti o hrvatskoj praksi i slovenskim iskustvima

Predstavnica Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA) prisutnima će se obratiti predavanjem o strukturiranom dijalogu i važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka na svim razinama, predstavnici Mreže mladih Hrvatske govorit će o uključivanju mladih u procese donošenja odluka u Hrvatskoj i inicijativama o zapošljavanju mladih kao direktnom rezultatu strukturiranog dijaloga s mladima te o ulozi civilnog društva u provedbi Garancije za mlade.

Predstavnik Zavoda Nefiks predstavit će slovenska iskustva – sa sudjelovanjem mladih u procesima donošenja odluka, učinkovitosti mjera za povećanje zapošljavanja mladih te o provedbi Garancije za mlade u Sloveniji. Predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ministarstva socijalne politike i mladih govorit će o mjerama usmjerenima na skupinu NEET u Hrvatskoj, a predstavnica CISOK-a Split o važnosti institucionalnog informiranja i savjetovanje kao dijelu provedbe Garancije za mlade.

Razmjena znanja i iskustava, rasprava i - preporuke

Rasprava, razmjena znanja i iskustava pomoći će sudionicima u boljem razumijevanju važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka na svim razinama, te ojačati mlade kako bi imali veću mogućnost sudjelovanja u strukturiranom dijalogu u budućnosti. Preporuke kreirane na konferenciji bit će predstavljene nadležnim institucijama na europskoj i nacionalnoj razini.

Konferencija je dio projekta JoiEU – Joint Citizens Action for Stronger, Citizen-Friendly Union koji je financiran kroz program Europa za građane, te se provodi u partnerstvu s 13 zemalja (EU članica: Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Hrvatska, Italija, Nizozemska, Rumunjska i Španjolska; Srbija kao zemlja kandidatkinja; te Albanija kao potencijalna zemlja kandidatkinja) i uključuje niz transnacionalnih rasprava koje su dostupne za praćenje na joieu.net.