Karijera za zeleni, digitalni i održivi turizam: završetak projekta

27_06_2024 / 20:01h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Sunce
Karijera za zeleni, digitalni i održivi turizam: završetak projekta

Info zona je bila jedan od partnera.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi ravoj Sunce završava projekt naziva Karijera za zeleni, digitalni i održivi turizam na kojem je Info zona bila jedan od partnera. Projekt u trajanju od godine dana imao je u cilju razvoj održivog turizma kroz edukaciju studenata, učenika i turističkih djelatnika, s posebnim fokusom na zero-waste principe, Dalmatia Green certifikat i digitalizaciju. Donosimo vam detaljan pregled projektnih aktivnosti, rezultata i njihova značaja za budućnost održivog turizma u Hrvatskoj.

Projektne aktivnosti i edukacijski program

Projektne aktivnosti bile su usmjerene na pripremu i provedbu sveobuhvatnog edukacijskog programa za učenike srednje škole Braće Radić iz Kaštel Štafilića, studente Ekonomskog fakulteta u Splitu te relevantne dionike u turističkom sektoru.

U okviru aktivnosti za učenike, izrađen je plan održavanja radionica koji je uključivao jedno uvodno predavanje i niz interaktivnih i terenskih radionica. Učenici Srednje škole Braća Radić iz Kaštel Štafilića sudjelovali su u jednom uvodnom predavanju i dvije interaktivne radionice o digitalnom marketingu te na tri terenske radionice o održivom turizmu i zero-waste principima. Radionice su se održale u udruzi ŠKMER te restoranima Makarun i Pandora Greenbox. Učenici su kroz ovaj program stekli praktična znanja koja će im pomoći u budućoj karijeri u turizmu.

Studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu bili su uključeni u program društveno-korisnog učenja (DKU), gdje su kroz ukupno 160 sati rada sudjelovali u izradi programa edukacije za učenike, promocije održivog turizma i digitalne mape održivog sadržaja u Splitu. Ovaj pristup omogućio je studentima da steknu konkretne vještine i znanja te doprinesu zajednici kroz svoje angažmane.

Edukacija dionika i jačanje održivosti

Edukacija i upoznavanje relevantnih dionika s dobrobitima održive turističke i ugostiteljske ponude bila je ključna komponenta projekta. Organizirano je i održano nekoliko javnih događanja i izlaganja o održivom turizmu i Dalmatia Green programu. Ove aktivnosti uključivale su jednu specijaliziranu edukaciju za ugostitelje o zero-waste principima poslovanja u udruzi ŠKMER. Ugostitelji su kroz edukacije stekli vrijedne informacije o načinima kako smanjiti upotrebu jednokratne plastike i implementirati održive prakse u svojim poslovima. Njihove su prakse kasnije primijenjene u restoranima Makarun i Pandora Greenbox.

Vidljivost programa je također značajno povećana, a tome su doprinijele objave u lokalnim medijima i na društvenim mrežama, kao i sudjelovanje na Kongresu obiteljskog smještaja u organizaciji Hrvatske udruge obiteljskog smješaja u Radisson Blu Resortu u Splitu.

Akcija čišćenja kanjona Cetine

Kao kruna projekta, u suradnji s Garnier kozmetičkom kućom organizirano je javno događanje akcije čišćenja kanjona Cetine. Ovo javno događanje imalo je u cilju očistiti kanjon Cetine od otpada , a u tome su, osim zaposlenika Sunca i Garniera, sudjelovali učenici SŠ Braće Radić i studenti EFST-a. Ovim se događajem ponajviše željela podići svijest o potrebi za održivim turizmom i očuvanjem okoliša. U događanju je sudjelovalo 12 studenata i učenika koji su svojim angažmanom značajno doprinijeli čistoći kanjona. Protokolom za provedbu projekata čišćenja morskog okoliša i obalnog područja od morskog otpada na području RH utvrđene su vrste i količine sakupljenog otpada, a šira javnost informirana je o važnosti ove akcije putem internetskih portala, televizije i radija.

Zaključak i budući koraci

Projekt Karijera za zeleni, digitalni i održivi turizam pokazao je da je moguće integrirati održive prakse u turistički sektor kroz edukaciju i angažman mladih. Kroz različite aktivnosti – od teorijskih i praktičnih radionica do javnih događanja i izrade digitalnih resursa – projekt je stvorio temelje za daljnji razvoj održivog turizma u regiji.

Uspješna provedba projekta omogućila je učenicima, studentima i turističkim djelatnicima stjecanje novih znanja i vještina te je osigurala vidljivost i jačanje Dalmatia Green programa. Ovi rezultati pokazuju da ulaganje u edukaciju i održivost može donijeti dugoročne koristi za zajednicu i okoliš.

Sunce i njezini partneri, uključujući Info zonu, Turističku zajednicu Grada Splita, Ekonomski fakultet Split, Srednju školu Braće Radić iz Kaštel Štafilića i Makarun d.o.o., nastavit će raditi na promociji održivog turizma, u cilju da Dalmacija postane primjer regije koja uspješno uravnotežuje turistički razvoj i očuvanje prirodnih resursa.

Ovaj sadržaj kreirali su studenti u sklopu projekta "Karijera za zeleni, digitalni i održivi turizam" kojeg provodi Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a Info zona je jedan od partnera u provedbi.