Hrvatskoj je potrebna sveobuhvatna strategija posvećena medijskom opismenjavanju

10_04_2023 / 10:53h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Gong
Hrvatskoj je potrebna sveobuhvatna strategija posvećena medijskom opismenjavanju

Održan je niz konzultacija s dionicima medijskog obrazovanja.

U sklopu projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV od veljače do travnja održan je niz online konzultacija s dionicima medijskog obrazovanja. Sudionici su imali priliku komentirati smjernice za razvoj medijskog obrazovanja unutar formalnog i neformalnog obrazovnog sektora, koje su izrađene u sklopu projekta, ali i iznositi vlastita iskustva i stavove o temama. Unaprijed definirana jasna struktura sastanaka omogućili su donošenje konkretnih i kvalitetnih zaključaka, a sudionicima je u radu pomogla i primjena različitih digitalnih alata.

Medijsko obrazovanje ne bi trebalo biti zasebni nastavni predmet

Na prvom konzultacijskom sastanku su osim članova projektnog konzorcija sudjelovali i predstavnici osnovnih škola koji se u okviru svog rada bave temama medijske pismenosti i medijskog obrazovanja, a na drugom sastanku njihove kolegice i kolege iz srednjih škola. Diskutirajući o mogućnosti uključivanja medijskog obrazovanja u osnovnoškolski program zaključeno je da se ne bi trebalo učenike teretiti medijskim obrazovanjem kao zasebnim nastavnim predmetom koji se ocjenjuje. Sudionici diskusije smatraju da bi medijsko obrazovanje trebalo biti posao svih nastavnika, a ne samo učitelja razredne nastave i nastavnika Hrvatskoga jezika i Informatike te stručnih suradnika knjižničara. Govoreći o smjernicama izrađenim u sklopu projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV, ukazano je na inovativne mogućnosti uključivanja medijskog obrazovanja u srednjoškolsku nastavu uvođenjem projektne nastave u postojeće programe.

U obje diskusije istaknuta je važnost osnaživanja učitelja i nastavnika da na kvalitetan način svoje znanje o temama medijskog obrazovanja i medijske pismenosti prenose na učenike. Predstavnici srednjih škola bili su konkretniji u svojim prijedlozima i kritikama pa su tako, između ostalog, upozorili na preopterećenost nastavnika i nedostatak obrazovnih sadržaja za multimedijsko projektno učenje.

Ne postoji kvalitetna potpora neformalnim obrazovnim programima medijske pismenosti

Dio spomenutih smjernica bavi se medijskim obrazovanjem unutar neformalnog obrazovanja pa su treće konzultacije bile posvećene upravo toj temi. Većina sudionika tih konzultacija imalo je iskustva u provođenju neformalnih obrazovnih programa te su ih provodili kako u školama tako i izvan njih. Kroz razgovor su istaknuli česte probleme vezane za osiguravanje kontinuiteta takvih programa pa i predložili konkretna rješenja. Kao najvažniju preporuku istaknuli su višegodišnje potpore neformalnim obrazovnim programima medijske pismenosti u svrhu osiguravanja njihova kontinuiteta i stabilnog razvoja te omogućavanja trajnije suradnje.

Na konzultacijama s temom "Socio-emotivne vještine i medijska pismenosti djece i mladih" većina sudionika složila se da su socio-emocionalna i medijska pismenost povezane. Smatraju da medijski sadržaji očekuju našu reakciju, odnosno računaju na naše emocije te da u medijima ne možemo sudjelovati ako ne znamo procijeniti koliko su skloni manipulaciji. U tom kontekstu neizbježna je bila diskusija i o rizicima i teškoćama s kojima se djeca i mladi susreću u medijima. Ipak, iz diskusije proizlazi da se u školama ne radi dovoljno na jačanju socio-emocionalnih kompetencija, a nedovoljno stručnih suradnika u školama samo je jedan od nabrojanih uzroka takve situacije.

Suradnja javnih tijela s drugim dionicima medijskog opismenjavanja je jako loša

Dok su se prva četiri konzultacijska sastanka bavila medijskom pismenošću u kontekstu sustava obrazovanja, predzadnji sastanak fokus je stavio na medije. Sudionici sastanka upozorili su da je postojeća suradnja javnih tijela s udrugama, strukovnim novinarskim organizacijama i medijima u provođenju projekata medijske pismenosti jako loša. Istaknuta je važnost izrade sveobuhvatne strategije posvećene medijskom opismenjavanju kakva u Hrvatskoj ne postoji. Aktualizirano je i pitanje trajne i sustavne međuresorne suradnje prilikom formiranja javnih politika u području medijske pismenost. Također, ponovno je istaknuta potreba kontinuiranog poticanja kreiranje kvalitetnih sadržaja koji obrađuju teme medijske pismenosti.

Na posljednjim sastanku  otvorena je diskusija o ključnim rezultatima projekta Medijsko obrazovanje je važno.MOV te su rezimirani zaključci prethodnih konzultacija. Ostvareni kontakti te razmijenjeni stavovi i informacije doprinijet će primjeni smjernica za razvoj medijskog obrazovanja unutar formalnog i neformalnog obrazovnog sektora. Svi zainteresirani slobodni su preuzeti smjernice i dati svoj doprinos u njihovu promicanju i zagovaranju njihove provedbe.

Konzultacijski sastanci organizirani su u sklopu projekta UP.04.2.1.06.0047 Medijsko obrazovanje je važno.MOV, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost Gonga.