Gradski program za mlade na Kavi

07_11_2022 / 00:00h  |  Autor: Ivana Bartulović  |  Foto: I.Z.
Gradski program za mlade na Kavi

Prva jesenska Kava održala se 27. listopada u Klubu Zona, a tema je bio novi Gradski program za mlade Grada Splita.

Nakon ljetne stanke, Kave sa Savjetom mladih vratile su se u poznatom terminu - četvrtim četvrtkom u mjesecu. Prva jesenska Kava održala se 27. listopada u Klubu Zona, a tema je bio novi Gradski program za mlade Grada Splita. Na Kavi su sudjelovali predstavnici Savjeta mladih Grada Splita, predstavnici udruga mladih i za mlade te zainteresirani mladi.

Goran Biličić, predsjednik Info zone, otvorio je večer. Nakon kratkog uvoda, uveo je okupljene u temu. Objasnio je da je Gradski program za mlade (GPM) strateški dokument koji definira kako Grad Split želi podići kvalitetu života mladih. Načini izrade prethodnih verzija Programa bili su različiti, no istaknuo je da se nikada nije napravila evaluacija tih strateških planova u kojoj bi se vidjelo što se odradilo, a što ne, i ono najvažnije - zašto se nešto nije odradilo. Pojasnio je da se GPM radi na način da se postave ciljevi koje se želi postići u određenim tematskim područjima te se definiraju mjere i aktivnosti koje će dovesti do željenih ciljeva.

U izradu Gradskog programa za mlade bez dijaloga s mladima, bez evaluacije i bez strategija

Info zona već petnaest godina prati izradu i provedbu lokalnih i nacionalnih politika za mlade pa je 2021. Grad odlučio povjeriti joj koordinaciju izrade novog GPM. Goran je objasnio da je u pregovorima sa gradskom upravom Info zona inzistirala da to bude participativan proces koji će trajati barem pola godine i uključiti što veći broj mladih i osoba koje rade s mladima. Kao izazove na početku izrade istakao je nepostojanje evaluacije prethodnih GPM, nepostojanje drugih strateških dokumenata na razini Grada te nedostatak dijaloga gradske vlasti i mladih.

- Nije postojao strukturirani način dijaloga s mladima, Grad nije imao niti funkcionalan Savjet mladih pa nije postojao nikakav način komunikacije s mladima. Shvatili smo da je to stvar koju prvu i relativno najlakše možemo popraviti - rekao je Goran. Istaknuo je da, kada pričamo o dijalogu s mladima, ne možemo razgovarati samo s mladima uključenima u rad udruga, nego moramo uključiti i neorganizirane mlade. - Ako je glavno pitanje zašto se mladi ne uključuju, ne može se o tome pričati s mladima koji su aktivni - zaključio je Goran.

Društvene mreže, panel diskusije, konferencije, akcije i najveće istraživanje

Grad je osigurao 50 tisuća kuna za aktivnosti, a ostatak budžeta Info zona je priskrbila uspješnim apliciranjem na natječaje programa Erasmus+. Uspostavljanje dijaloga započelo je konferencijom koja se održala povodom Dana mladih, 12. kolovoza 2021. godine. Kroz dva dana konferencije predstavljena je inicijativa „Split grad za mlade“ kroz koju se želi podignuti razina kvalitete dijaloga mladih i donositelja odluka te izraditi GPM. Pokrenute su i aktivnosti na društvenim mrežama, a na jesen su započele i prezentacije po školama te su održane i javne akcije Kavom protiv tlake.

- Paralelno je započelo i održavanje Kava sa Savjetom mladih kako bi se osnaživale kompetencije članova i članica Savjeta mladih te ih se povezalo direktno s mladima i udrugama za mlade. Kave s mladima su sličan koncept koji smo nastavili u susjednim Općinama i Gradovima, koji uglavnom nemaju osnovane Savjete mladih, jer smatramo da i ti mladi doprinose životu Splita - objasnio je Goran.

Primjena rezultate istraživanja i iskustva i znanja članove radne skupine

Krajem 2021. Udruga Delta provela je i nikad veće istraživane o stavovima i potrebama mladih te je Gradonačelnik početkom 2022. osnovao radnu skupinu za izradu GPM. Stručnjaci iz različitih područja, primjenjujući rezultate istraživanja i vlastita iskustva i znanja, izradili su Nacrt prijedloga Gradskog programa za mlade koji je početkom rujna upućen u javno savjetovanje.

U međuvremenu je radna skupina održala niz sastanka s mladima i stručnjacima u području mladih, a u svibnju je održana još jedna konferencija, na kojoj se razgovaralo i o prijedlogu sadržaja Nacrta GPM. U akciji "Đir s mladima" koju su osmislili volonteri inicijative Split grad za mlade pred zgradom gradske uprave ostavljene su poruke mladih koje su gradsku vlast još jednom podsjetile na probleme i stavove na koje su upozorili i rezultati istraživanja.

- Trenutno se čeka da radna skupina da komentare na komentare koji su došli za vrijeme javnog savjetovanja i napravi eventualne korekcije nacrta te konačnu verziju Gradskog programa za mlade uputi Gradskom vijeću na usvajanje - pojasnio je Goran, dodajući da će Marko Kovačić sa Instituta za društvena istraživanja napisati recenziju dokumenta.

Nacrt GPM i pristigli komentari dostupni su na gradzamlade.hr

Akcija Kavom protiv tlake, ali i Krafnom protiv tlake

U diskusiji je istaknuta potreba daljnjeg predstavljanja inicijative po školama, ali i na fakultetima. Još je jednom upozoreno na izazov nepostojanje drugih strateških dokumenata na razini Grada zbog čega se GPM bavi i pitanjima koja nisu specifična potreba mladih. Polemizirajući zašto u radnoj skupini za izradu GPM nema mladih, prisutni su došli do ideje da se u članstvo mladi biraju u paru s iskusnijim stručnjakom. Na taj način, smatraju sudionici, radna skupina bi imala perspektivu mladih, a mladi članovi mentorsku podršku. Govoreći o idejama kako pristupiti mladima i motivirati ih na sudjelovanje u aktivnostima inicijative, predloženo je, ne u šali, da se osim akcije Kavom protiv tlake organiziraju i akcije Krafnom protiv tlake.