Sa političarima o mladima

02_04_2012 / 23:26h
Sa političarima o mladima

Kao nastavak i kao osiguravanje kontinuiteta javne rasprave o mladima, krajem ožujka je organiziran cjelodnevni sastanak predstavnika organizacija civilnoga društva sa mladim predstavnicima političkih stranaka.

U studenome 2011. godine, Mreža mladih Hrvatske organizirala je okrugli stol (video u prilogu) s predstavnicima tadašnjih parlamentarnih stranaka u nastojanju da artikulira, raspravi i podigne vidljivost tema relevantnih za mlade u Hrvatskoj. Specifično, ovim okruglim stolom MMH je nastojala potaknuti kvalitetnu i kontinuiranu javnu raspravu o bitnim temama kao što su: politike za mlade, položaj mladih na hrvatskom tržištu rada, obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Kao nastavak i kao osiguravanje kontinuiteta javne rasprave o mladima, krajem ožujka je organiziran cjelodnevni sastanak predstavnika organizacija civilnoga društva sa mladim predstavnicima političkih stranaka. Rasprava je bila je raspoređena u dva panela na kojima se diskutiralo o participaciji i institucionalnom okviru politike mladih u Hrvatskoj, provedbi nacionalne politike za mlade i izazova za iste pred ulaskom u EU – piše tmk.hr.

Mladi političari su govoreći o motivima svog političkog angažmana kazali su kako ih je na djelovanje potaklo nezadovoljstvo stanjem u sredinama iz kojih dolaze; dakle, želja za promjenama i potreba da se nešto pokrene u njihovim gradovima. Govoreći o apolitičnosti mladih sudionici su razloge pronašli u nepovjerenju mladih prema vladajućim strankama, nedovoljnoj motivaciji zbog osporavanja starijih kolega te određenoj dozi straha stranačkog vodstva prema preambicioznim mladim ljudima.

Strukturirani dijalog generalno je još uvijek nepoznanica u hrvatskom društvu pa je Tea Jarc iz Mladinskog Sveta Slovenije predstavila slovenski primjer dobre prakse. U Sloveniji se strukturirani dijalog provodi od 2009. godine na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. U svakoj od 12 regija postoji po 50 članova koji se bave provedbom strukturiranog dijaloga te svakih šest mjeseci objavljuju rezultate rada na nacionalnoj razini organizacije, a predstavnici Udruga mladih Slovenije imaju sastanak sa članom Europskog parlamenta kojem prezentiraju svoje ideje.