Što treba mladima u Splitu?

12_07_2016  |  Autor: I. Z.  |  Foto: CEDRA / Facebook
Što treba mladima u Splitu?

Svi mladi s područja Splita, u dobi od 15 do 29 godina, pozivaju se na sudjelovanje u fokus grupama te iskažu mišljenje o problemima i potrebama mladih u Splitu. Fokus grupe dio su procesa izrade novog Gradskog programa za mlade.

U tijeku je izrada Gradskog programa za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017. do 2020. godine. U sklopu projektnih aktivnosti izrade ovog strateškog dokumenta pozivaju se svi mladi od 15 do 29 godina s područja grada Splita da sudjeluju u fokus grupama te iskažu svoje mišljenje o kvaliteti života mladih u gradu Splitu, o problemima i potrebama mladih te da predlože svoje ideje za promjene.

Fokus grupe organiziraju se u nekoliko različitih tema: Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja (18.7.2016. u 18 h), Zapošljavanje i poduzetništvo (18.7.2016. u 20 h), Zdravlje i zdravstvena zaštita (19.7.2016. u 18 h), Socijalna zaštita i uključivanje (19.7.2016. u 20 h), Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, politička participacija i volonterske aktivnosti (20.7.2016. u 18 h), Mladi u europskom i globalnom okruženju (20.7.2016. u 20 h) i Mladi i kultura (21.7.2016. u 18 h).

Za prijavu na sudjelovanje potrebno je ispuniti prijavnicu na ovom linku.

Sve se fokus grupe održavaju na adresi Ruđera Boškovića 20/2, u organizaciji CEDRA-e.