Europska nagrada za mlade

27_04_2017  |  Autor: I.Z.  |  Foto: eu-youthaward.org
Europska nagrada za mlade

Europska nagrada za mlade je natjecanje za mlade, start-upove i socijalne poduzetnike koji razvijaju digitalne projekte koji imaju utjecaj u društvu. Rok za prijavu je 15. srpnja.

Europska nagrada za mlade (European Youth Award) je paneuropsko natjecanje za mlade, start-upove i socijalne poduzetnike koji razvijaju digitalne projekte (web stranice, online kampanje, mobilne ili web aplikacije, interaktivne instalacije) koji imaju utjecaj u društvu.

Na natjecanju mogu sudjelovati mladi ispod 33 godine koji žive u nekoj od zemalja članica Europske unije, Vijeća Europe ili Unije za Mediteran. Digitalni projekt, proizvod ili aplikacija mogu se prijaviti u jednoj od sedam kategorija: zdravi život, pametno učenje, spajanje kultura, go green, aktivno građanstvo, održiva ekonomija, otvorena inovacija i voda (posebna kategorija za 2017. godinu).

Registracija i prijava vrše se isključivo online preko stranice natjecanja. Priloženi projekt, proizvodi ili aplikacija mogu biti na bilo kojem jeziku, ali informacije za registraciju i prijavu (poput opisa projekta i životopisa proizvođača) moraju biti na engleskom. U slučaju prijave više projekata, potrebno je ispuniti prijavu za svaki projekt pojedinačno.

Projekti koji se prijavljuju moraju biti funkcionalni u trenutku prijave i moraju biti dostupni putem interneta. Prihvaćaju se projekti, proizvodi i aplikacije dovršene nakon 1. siječnja 2016. godine.

U svakoj kategoriji odabrat će se tri pobjednika. Po jedan predstavnik svakog pobjedničkog projekta pozvan je na EYA festival koji će se održati u Austriji od 29. studenog do 2. prosinca.

Rok za prijavu: 15. srpnja.

Više informacija na linku.