Esejom do New Yorka!

13_03_2016  |  Autor: Nana Novaković  |  Foto: freeimages.com
Esejom do New Yorka!

Objavljen je natječaj za najbolji esej Many languages, one world putem kojeg će se odabrati 60 studenata koji će sudjelovati na forumu UN-a u New Yorku. Rok za prijavu je 31. ožujka.

Objavljen je natječaj za najbolji esej Many languages, one world putem kojeg će se odabrati 60 studenata koji će predstavljati delegate na forumu United Nations Academic Impact Global Youth Forum 2016. Forum će se održati od 25. do 31. srpnja u New Yorku, a odabrani studenti kreirat će planove za Agendu održivog razvoja Ujedinjenih naroda 2030. koje će naposljetku predstaviti u sjedištu UN-a.

Potrebno je napisati esej (do 2 000 riječi) o temi globalnog građanstva i kulturalnog razumijevanja te uloge koju poznavanje jezika može imati u tome. Esej treba odražavati osobni, akademski, kulturni i nacionalni kontekst i biti napisan na jednom od službenih jezika UN-a (arapski, kineski, engleski, francuski, ruski ili španjolski jezik) koji nije materinji jezik prijavitelja.

Mogu se prijaviti redoviti studenti stariji od 18, preporučeni od sveučilišnog predstavnika. ELS i United Nations Academic Impact pobjednicima natječaja osigurat će smještaj, hranu i avionsku kartu.

Rok za prijavu: 31. ožujka 2016.

www.els.edu