O pristupu mladih pravima

23_01_2015 / 11:45h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: Angela Stipić
O pristupu mladih pravima

Vijeće Europe i Europska agencija za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA predstavljaju publikaciju o pristupu mladih svojim pravima.

Europska agencija za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA objavila je publikaciju pod imenom Young people's access to rights through information and counselling (Pristup mladih ljudi pravima putem informiranja i savjetovanja), a nastala je suradnjom ERYICA-e i Vijeća Europe.

Kako je Einstein jednom rekao, informacija nije isto što i znanje. Imajući to na umu, ERYICA i Vijeće Europe osmislili su publikaciju kao priručnik s uputama kako optimalno informirati mlade o njihovim pravima: kako im približiti tu temu na najednostavniji i njima najzanimljiviji način.

Publikacija sadrži brojne korisne informacije i upute, od uloge Vijeća Europe u zaštiti prava mladih, do definiranja univerzalnih ljudskih prava i prava mladi te primjera za borbu protiv govora mržnje. Na kraju publikacije nalaze se i primjeri dobre prakse, što zaokružuje priručnik i omogućava svima koji rade s mladima da mlade o njihovim pravima informiraju što kvalitetnije.

Fotografija na naslovnici rad je mlade Splićanke Angele Stipić, učenice Škole likovnih umjetnosti, u sklopu kampanje Informacija upravo sad, o kojoj se također više može pročitati u publikaciji.