Edukacija o zagovaranju

14_11_2022 / 00:00h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Edukacija o zagovaranju

Otvorene su prijave za edukaciju o zagovaranju institucionalnih promjena u području politika za mlade. Edukacija je namijenjena organizacijama civilnog društva koje su u svom radu fokusirane na politike za mlade.

Do 25. studenog otvorene su prijave za edukaciju o zagovaranju institucionalnih promjena u području politika za mlade. Edukacija je namijenjena organizacijama civilnog društva koje su u svom radu fokusirane na politike za mlade i održat će se u Rijeci, 2. i 3. prosinca. Troškovi puta, smještaja i sudjelovanja su pokriveni u potpunosti.

- Edukacija će uključivati kombinaciju predavačkog i praktičnog dijela te će sudionike i sudionice osposobiti za pripremu i provedbu zagovaračkih kampanja. Program prvog dana počinje u 14 sati, a oba dana završava do 18 sati. Voditelj edukacije je Josip Miličević, magistar politologije, stručnjak za javne politike s iskustvom rada u udrugama mladih i za mlade te članstva u nacionalnim radnim tijelima u području mladih - ističu organizatori koji ovim putem pozivaju organizacije civilnog društva da prijave svoje predstavnike.

Prijavnica za sudjelovanje dostupna je na kakodalje.hr. Na istoj poveznici moguće je i ispuniti upitnik o savjetima mladih te se upisati u bazu zainteresiranih za sudjelovanje u sličnim aktivnostima.

Edukacija se održava u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?" usmjerenog na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt u partnerstvu provode norveška Općine Lindesness, Udruga "Delta", Udruga gradova Republike Hrvatske te Info zona kao nositelj projekta. Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.