Edukacija o ljudskim pravima

14_01_2016 / 11:07h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: most.hr
Edukacija o ljudskim pravima

Pozivaju se udruge i neformalne inicijative mladih i za mlade s područja Hrvatske da se uključe u proces edukacije i mentorstva u sklopu projekta Lokalne priče: put prema ljudskim pravima.

Pozivaju se udruge i neformalne inicijative mladih i za mlade s područja Hrvatske da se uključe u proces edukacije i mentorstva u sklopu projekta Lokalne priče: put prema ljudskim pravima.

Četiri udruge ili inicijative u čijem je fokusu zaštita ljudskih prava i ranjivih skupina dobit će potporu u provedbi projekta putem edukacije i mentorstva. Tijekom tri edukacijska modula udruge ili inicijative imat će priliku produbiti osnovna znanja iz područja zaštite ljudskih prava te steći praktična znanja o pisanju projekata i projektnom menadžmentu.

Cilj je projekta razvoj osnovnih znanja u zagovaranju i zaštiti ljudskih prava i povezivanje s drugim sličnim organizacijama iz Hrvatske. Poziv je namijenjen manje iskusnim organizacijama, a provodit će ga Nansen dijalog centar (Osijek), Udruga Most (Split), te CESI i Udruga igra (Zagreb). Uvjet za prijavu je da se udruga ili inicijativa u svojem radu primarno bavi zaštitom prava djece ili mladih.

Svi troškovi sudjelovanja kao što su hrana, smještaj i put bit će osigurani.

Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac koji se može pronaći na linku. Dovoljno je da samo jedna osoba ispuni prijavu ispred svoje udruge ili inicijative. Ta osoba će ujedno biti i kontakt osoba prilikom objave rezultata poziva.

Rok za prijavu: 22. siječnja 2016.

Više informacija dostupno je ovdje.