Dobra praksa do Centra za mlade

12_09_2019  |  Autor: I.Z.  |  Foto: split.hr
Dobra praksa do Centra za mlade

Projekt Info zone "Strukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade" Agencija za mobilnost i programe EU proglasila je primjerom dobre prakse, a na novom natječaju odobren je još jedan sličan projekt.

Projekt Info zone Strukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade Agencija za mobilnost i programe EU proglasila je primjerom dobre prakse. Sedmomjesečni projekt provodio se do kraja veljače ove godine te je kroz ankete, diskusije, sastanke i konferenciju doprinio realizaciji Centra za mlade u Splitu.

Rezultati projekta prezentirani su gradonačelniku i suradnicima

- Iako su mnoge potrebe mladih bile percipirane iz rezultata ranije provedenih lokalnih i nacionalnih istraživanja, nedefinirani odgovori na brojna pitanja u realizaciji splitskog Centra za mlade nedvosmisleno su upućivali na potrebu ovakvog projekta koji bi omogućio sveobuhvatnu strukturiranu raspravu kao pripremu za realizaciju splitskog Centra za mlade. Kroz niz sastanaka, anketu, panel diskusiju i konferenciju doprinijeli smo definiranju programa i usluga splitskog Centra za mlade te optimalnom modelu upravljanja Centrom, ali i uspješnoj promociji strukturiranog dijaloga s mladima kao modela suradnje mladih i donositelja odluka - objašnjava Goran Biličić, predsjednik Info zone i voditelj projekta.

Rezultati projekta i zaključci strukturiranog dijaloga prezentirani su na sjednici gradskog Savjeta mladih koju je inicirala Info zona, a na kojoj su, uz članove Savjeta mladih i predstavnike udruga za mlade, bili prisutni gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika sa suradnicima te pojedini gradski vijećnici. Info zona se ovime dodatno dokazala i potvrdila svoje kompetencije te ulogu u realizaciji Centra mlade u Splitu pa je od strane Grada Splita uključena i u raspisivanje novih projektnih ideja veznih za realizaciju Centra za mlade.

U novom projektu Info zone mladi će svoje stavove artikulirati kroz nekonvencionalan pristup 

- Predstavljanjem zaključaka na sjednici Savjeta mladih, proces strukturiranog dijaloga o Centru za mlade nastavljen je i nakon završetka projekta, ali je i uspješno promoviran strukturirani dijalog kao koncept suradnje mladih i donositelja odluka pa će se on nastaviti i u području provedbe Gradskog programa za mlade - najavljuje Biličić, otkrivajući da je Info zoni na natječaju Agencije za mobilnost i programe EU odobren novi projekt, na kojem su kao partnere uključili Platformu Doma mladih i Školu likovnih umjetnosti, te će mladi kroz nekonvencionalan pristup, kroz diskusije s donositeljima odluka i likovno izražavanje u formi ilustracije i stripa, artikulirati svoje stavove o temama iz područja kulture i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, doprinoseći time provedbi aktualnog i izradi novog Gradskog programa za mlade. 

Jedan od rezultata nagrađenog projekta je i publikacija Centar za mlade kakav želimo u kojoj su objedinjeni zaključci konferencije održane u sklopu projekta te rezimirana iskustva deset Centara za mlade u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama. Publikacija pruža svojevrstan okvir za definiranje programa, usluga i modela upravljanja te može doprinijeti unapređenju postojećih i realizaciji novih Centara za mlade.