Diskusija o budućnosti Europe

12_08_2022  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Diskusija o budućnosti Europe

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva sve mlade da daju svoje mišljenje o preporukama o budućnosti Europe u području mladih.

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva sve mlade u dobi od 15 do 30 godina da daju svoje mišljenje o preporukama o budućnosti Europe u području mladih. Okrugli stol na temu preporuka Konferencije o budućnosti Europe u području mladih održat će se u dva termina, 12. i 15. rujna 2022., u trajanju od 10.00 do 14.00 sati, u prostorijama Hotela Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u Zagrebu.

Okvirne teme za raspravu na okruglom stolu odnose se na mogućnosti sudjelovanja u demokratskim procesima i procesima donošenja odluka na svim razinama, pripreme za ulazak u svijet rada, pristup socijalnoj zaštiti i stanovanju, smanjivanje posljedica za mlade u vremenima krize te izjednačavanje mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Više informacija o programu i prijava na jedan od ponuđenih termina dostupni su na mladi.hr do 5. rujna. Nakon isteka roka za prijavu ili popunjavanja predviđenog broja sudionika, radi kapaciteta dvorane, neće biti moguće prijaviti dolazak te sudjelovati na događanju.