DEUM sastanak i konferencija

22_03_2023
DEUM sastanak i konferencija

Cilj je Konferencije okupiti mlade i donositelje odluka, potaknuti umrežavanje različitih sudionika u DEUM procesu te promovirati Dijalog na nacionalnoj razini.

Mreža mladih Hrvatske organizira Nacionalnu konferenciju o Dijalogu Europske unije s mladima u sklopu IX. ciklusa konzultacija s mladima naziva "Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu".

Dijalog EU-a s mladima (DEUM) europski je participativni proces koji osigurava uključivanje mladih u procese donošenja odluka kroz dijalog s donositeljima odluka te podupire provedbu Europske strategije za mlade. Proces Dijaloga EU-a s mladima osigurava da preporuke i mišljenja mladih nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama.

Konferencija će se održati u ponedjeljak, 3. travnja 2023. godine, u trajanju od 10:30 do 16:00 sati. Lokacija održavanja je dvorana u prostoru Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, na adresi Ulica Florijana Andrašeca 18A, Zagreb.

Cilj je Konferencije okupiti mlade i donositelje odluka, potaknuti umrežavanje različitih sudionika u DEUM procesu te promovirati Dijalog na nacionalnoj razini.

U sklopu Konferencije bit će predstavljena i nova publikacija "Moja priča o ciljevima za mlade" te će se održati podjela nagrada pobjednicima i pobjednicama kreativnog natječaja za mlade o EU ciljevima. Također, predstavit će se i rezultati IX. ciklusa konzultacija Dijaloga EU-a s mladima, a bit će održana i panel rasprava "Budućnost ciljeva za mlade Budućnost ciljevaza mlade: Koliko su (i dalje) relevantni i učinkoviti". Na interaktivan način, mladi će biti informirani i o primjerima dobre praske, a u završnom dijelu Konferencije bit će održana najava nadolazećeg X. ciklusa Dijaloga.

Prijave su otvorene do 25. ožujka, a više informacija i prijavnica dostupni su na eupita.eu.

Follow up sastanak nakon konferencije

Nakon Nacionalne konferencije o Dijalogu EU-a s mladima, u utorak i srijedu, 4. i 5. travnja 2023. godine., održat će se i follow up sastanak za mlade. Na njemu će se sudionici upoznati se s procesom provedbe Dijaloga EU-a s mladima u RH; razumjeti važnost EU ciljeva za mlade i trenutnih prioriteta; motivirati i osnažiti mlade za daljnje sudjelovanje u procesu DEUM-a te dobiti povratne informacije na rezultate provedbe IX. ciklusa Konzultacija.

Više informacija o follow up sastanku i prijavnica dostupni su na eupita.eu.