Čuje li se glas mladih iz okolice?

31_03_2022  |  Autor: I.Z.  |  Foto: I.Z.
Čuje li se glas mladih iz okolice?

Novo istraživanje o mladima ovoga puta je usmjereno prema mladima u općinama i gradovima u okolici Splita. Online upitnik dostupan je na upitnik.gradzamlade.hr i može se ispuniti do kraja travnja.

Inicijativa Split grad za mlade pokrenula je novo istraživanje o mladima od 15 do 30 godina, koje je ovoga puta usmjereno mladima u općinama i gradovima u okolici Splita. Cilj istraživanja je ispitivanje mišljenja, stavova i znanja o mogućnostima sudjelovanja mladih u donošenju odluka koje utječu na kvalitetu njihovog života, ali i dugoročna podrška gradovima i općinama u uspostavi dijaloga s mladima.

- Nedavno istraživanje provedeno u sklopu inicijative Split grad za mlade pokazalo je da mladi osjećaju da ih okolina uglavnom ne potiče na aktivno sudjelovanje i doprinos društvu te da im nije omogućeno sudjelovanje u donošenju važnih odluka. Ovim istraživanjem želimo dobiti bolji uvid u situaciju u gradovima i općinama u kojima žive mladi koji gravitiraju Splitu - kazao je Goran Biličić, predsjednik Info zone, udruge koja već 15 godina radi s mladima.

Mladi koji gravitiraju Splitu moraju biti uključeni u kreiranje lokalnih politika prema mladima u svom gradu ili općini, ali i politika Grada Splita.

- Oni već sada doprinose ili će tek doprinositi životu u Splitu i ne smijemo ih zanemariti u namjeri podizanja kvalitete života mladih. Također, na temelju rezultata istraživanja, gradovima i općinama ponudit ćemo konkretnu podršku u uspostavljanju kvalitetnijeg dijaloga mladih i donositelja odluka - kazao je Goran Biličić, predsjednik Info zone.

Online upitnik dostupan je na upitnik.gradzamlade.hr i može se ispuniti do kraja travnja.