Anketa o Domu mladih

15_11_2019  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Damir Žižić
Anketa o Domu mladih

Online anketa dostupna je na poveznici, a za odgovoriti na desetak pitanja o Domu mladih i ponudi kulturnih i društvenih sadržaja u kotaru ne treba više od 3 do 4 minute.

Platforma Doma mladih provodi sociološko istraživanje čiji je cilj ispitati stavove i mišljenja javnosti o aktualnim kulturno-društvenim događajima koje pruža grad Split te dobiti sliku percepcije javnosti o Domu mladih, njegovim organizacijama i sadržajima kojima se bave. Online anketa dostupna je na poveznici, a za odgovoriti na desetak pitanja o Domu mladih i ponudi kulturnih i društvenih sadržaja u kotaru ne treba više od 3 do 4 minute. Odgovori će doprinijeti prilagodbi budućih sadržaja i programa potrebama građana.