Anketa: mladi u Splitu

21_08_2016  |  Autor: I. Z.  |  Foto: Ž. Šunjić, arhiv
Anketa: mladi u Splitu

Online anketiranje o problemima, potrebama i potencijalima mladih u Splitu provodi se u sklopu izrade Gradskog programa za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Svi mladi od 15 do 29 pozvani su da je ispune.

 U tijeku je izrada Gradskog programa za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017. do 2020. godine. U sklopu projektnih aktivnosti izrade ovog strateškog dokumenta pozivaju se svi mladi od 15 do 29 godina s područja grada Splita da ispune anketu dostupnu na linku te iskažu svoje mišljenje o kvaliteti života mladih u gradu Splitu te o problemima, potrebama i potencijalima mladih.

Anketa je anonimna a dobiveni podaci isključivo će se koristiti kao stručna podloga za izradu novog Gradskog programa za mlade. Istraživanje kojem su prethodile fokus grupe, a koje uključuje i ovu anketu provodi CEDRA Split.