Podrška cjeloživotnom učenju

25_10_2012 / 15:08h
Podrška cjeloživotnom učenju

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je poziv za seminar o projektima za Program za cjeloživotno učenje koji će se održati u Splitu 6. studenog.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je poziv za seminar tijekom kojeg će dati konkretne savjete oko načina prijave na natječaj za Program za cjeloživotno učenje. Seminar će se održati u Splitu, 6. studenog 2012. godine u hotelu Atrium od 10 do 14 sati. Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti prijavnicu.

Program za cjeloživotno učenje dijeli se na četiri sektorska programa: Comenius (za predškolski odgoj i školsko obrazovanje i opće obrazovne predmete), Leonardo da Vinci (za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i strukovne predmete), Erasmus (za visoko obrazovanje) i Grundtvig (za opće obrazovanje odraslih). Agencija za mobilnost i programe EU svake godine raspisuje natječaj za sudjelovanje u ovom programu, temeljem kojeg se dodjeljuje financijska potpora.

Rok za prijavu je 30. listopada 2012. godine.

mobilnost.hr