Aktiviraj se za građanski odgoj

17_07_2015 / 10:46h  |  Autor: I. Z.  |  Foto: Građanski odgoj i obrazovanje/Fb
Aktiviraj se za građanski odgoj

Traže se volonteri i volonterke za sudjelovanje u kampanji Go, GOO! u sklopu koje će se javnost osvještavati o važnosti građanske participacije i uvođenja sustavnog i kvalitetnog građanskog odgoja i obrazovanja u obrazovni sustav.

Predstavnici GOOD Inicijative traže volontere i volonterke (učenike i učenice, roditelje, nastavnike i nastavnice...) koji će se uključiti u kampanju Go, GOO! Kampanja će se provoditi provoditi od rujna 2015. do travnja 2016., a najavit će se javnom akcijom na Dan mladih 12. kolovoza.

Kampanja predstavlja jedinstvenu priliku da se o ovoj temi čuje glas učenika i učenica, nastavnika i nastavnica i civilnog društva te da se na taj način doprinese osvještavanju šire javnosti o važnosti građanske participacije i informiranosti te da se u fokus stavi važnost obrazovanja, a osobito uvođenje sustavnog i kvalitetnog građanskog odgoja i obrazovanja na sve razine obrazovanog sustava RH.

U sklopu kampanje organizirat će se simboličke akcije online i na društvenim mrežama, direktne akcije i performansi u javnom prostoru, tribine, rasprave i druge prilike za razmjenu mišljenja.

Kampanju Go, GOO! zajednički provode organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine, a okupljene su u inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa). 

Svi materijali korisni za informiranje o građanskom odgoju i obrazovanju postavljeni su na internetsku stranicu kampanje te na Facebook.

Za sudjelovanje u kampanji i za dodatne informacije potrebno je javiti se na [email protected] ili na 091 4825 440.