A što ti misliš o Strategiji EU za mlade? Ispuni anketu.

27_06_2024 / 14:38h  |  Autor: I.Z.  |  Foto: Europska komisija
A što ti misliš o Strategiji EU za mlade? Ispuni anketu.

Anketa Europske komisije.

Europska komisija objavila je anketu namijenjenu mladima kako bi njihove povratne informacije uključila u sljedeće izvješće o mladima Europske unije o napretku Strategije za mlade. Odgovori mladih na desetak pitanja primijenit će se u izvješću o prethodnom trogodišnjem razdoblju, ali i u budućoj provedbi strategije.

Strategija EU za mlade 2019.-2027. ima za cilj potaknuti mlade na sudjelovanje u demokratskom životu, podržati društveni i građanski angažman te osigurati da svi mladi imaju resurse potrebne za aktivno sudjelovanje u društvu. Odgovori u anketi pružit će bolju sliku o stajalištima mladih i odgovoru na pitanje kako mladima dati jači glas u kreiranju politika Europske unije.

Anketa je dostupna na ec.europa.eu do 5. srpnja.