A što s dokazima?

12_04_2017  |  Autor: I.Z.  |  Foto: mmh.hr
A što s dokazima?

Povodom donošenja objedinjenih mjera aktivne politike zapošljavanja, Mreža mladih Hrvatske istražila je u kojoj je mjeri Hrvatska implementirala preporuke iz vanjske evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja.

Povodom donošenja objedinjenih mjera aktivne politike zapošljavanja pod sloganom Od mjere do karijere Mreža mladih Hrvatske usporedila je preporuke iz Vanjske evaluacije mjera aktivne politike tržišta rada 2010. - 2013. i Evaluacije iskustava polaznika, mentora i poslodavaca uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa s novodonesenim mjerama. Analizirano je koji od prijedloga su usvojeni i u kojoj mjeri.

Od prijedloga za unaprjeđenje provedbe mjera nije usvojen prijedlog da se na temelju prijašnjih iskustava pokuša osigurati financijsku održivost mjera kako se ne bi dogodilo da se prekinu zbog nedostatka sredstava. Iako je najavljeno je da je za mjere osigurano više sredstava, i to većinom iz državnog proračuna, ne zna se koliki bi trebao biti broj korisnika mjere niti kakvom dinamikom će se trošiti namijenjena sredstva. 

Preporuka da se obujam mjere Stručno osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ograniči i smanji kako bi se smanjili negativni učinci, poput istiskivanja drugih oblika ulaska na tržište rada i pripravništvo, nije provedena. S obzirom da se u skici plana implementacije Garancije za mlade navodi da je za mjeru SOR za dvije godine osigurano više sredstava, obujam mjere je naizgled povećan. Osim toga, mjera je proširena na sve osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje, a jedino uvedeno ograničenje je da mjeru više ne mogu koristiti osobe starije od 29 godina.

Analiza je pokazala da mjera za potporu za zapošljavanje još uvijek nije prilagođena mladima. S obzirom da se SOR u međuvremenu razvio, poslodavci je ne koriste u velikoj mjeri. Prijedlog da se ona prenamijeni za mlade koji nemaju uvjete za ući u SOR (osobe sa srednjom stručnom spremom koje nemaju uvjet polaganja stručnog ispita ili mladi koji imaju iskustvo u struci, ali su dugoročno nezaposleni) nije se usvojio. Dapače, sada SOR mogu koristiti sve osobe sa srednjom stručnom spremom, a mjera potpore za zapošljavanje se nije značajnije mijenjala.

Većina prijedloga iznesenih u Evaluaciji iskustava polaznika, mentora i poslodavaca uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nije usvojena. Prijedlog da se iskustva korisnika evaluiraju nakon izlaska iz mjere nije proveden. Ništa nije napravljeno ni po pitanju boljeg pronalaženja poslodavaca koji zlorabe mjeru. Prijedlog da se uvede mogućnost da sami poslodavci sufinanciraju plaću polaznika je riješena tako da su oni sada odgovorni za plaćanje troškova prijevoza, ako takvi postoje.

Od preporuka koje se odnose na ovakav tip reforme, svega 3 preporuke su usvojene, 8 djelomično, a čak 56 preporuka ni na koji način nije usvojeno.

Analizu preporuka na hrvatskom i engleskom jeziku možete pogledati ovdje.