Umjetnici sele u Portugal

12_09_2011
Umjetnici sele u Portugal

Kako bi se portugalski grad Guimaraes pripremio za europsku kulturnu prijestolnicu 2012. godine, u suradnji s fondacijom Roberto Cimetta, pokrenuo je novi fond za mobilnost. Fond je namijenjen umjetnicima i kulturnim organizatorima i pokriva troškove povratnog puta i vize.

Kako bi se portugalski grad Guimaraes pripremio za europsku kulturnu prijestolnicu 2012. godine, u suradnji s fondacijom Roberto Cimetta, pokrenuo je novi fond za mobilnost. Fond podržava mobilnost umjetnika iz Guimaraesa u Euro-Arapsku regiju i obrnuto.

Fond je namijenjen umjetnicima i kulturnim organizatorima koji traže suradnju na projektima, sudjelovanje u rezidencijalnim programima, žele voditi radionice ili sudjelovati u njima, participirati na susretima stručnjaka, seminarima ili konferencijama. Fond pokriva troškove povratnog puta i vize. Rok za prijave je 30. rujna 2011. godine.

www.culturenet.hr