S Programom idemo na ulice!

03_06_2011
S Programom idemo na ulice!

Prvi put je pomladak neke političke stranke javno i jasno izrazio stav o položaju mladih u Splitu te ponudio <strong>konkretne</strong> mjere za poboljšanje situacije. Popričali smo manje o sadržaju, a više o načinu izrade i nadi u realizaciju mjera Programa za mlade...

Prvi put je pomladak neke političke stranke javno i jasno izrazio stav o položaju mladih u Splitu te ponudio konkretne mjere za poboljšanje situacije. Forum mladih SDP-a i Mladi HNS-a napisali su Program za mlade te ga predali gradonačelniku Željku Kerumu. Petnaestak prijedloga odnosi se na zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje i kulturu.

Gradski program djelovanja za mlade sličan je dokument donesen nakon niza javnih rasprava, a koji okuplja stotinjak mjera. Još 2006. godine je prihvaćen od Gradskog vijeća, no do danas su rijetke mjere realizirane. Manje o sadržaju, a više o načinu izrade i nadi u realizaciju mjera Programa za mlade popričali smo s Bojanom Kraljem, članom predsjedništva Foruma mladih SDP-a.

Već je predaja Programa izazvala medijsku pozornost

Nije li neozbiljno pričati o podizanju kvalitete života mladih, a na papiru imati niti dvadeset mjera?
U procesu izrade dokumenta bilo je puno više ideja, ali svjesno smo se fokusirali na konkretne probleme i konkretne mjere koje su provedive unutar godinu dana – vrlo lako, uz malo dobre volje i bez velikih financijskih zahtjeva – za razliku od Gradskog programa djelovanja za mlade koji je preopsežan i nedovoljno konkretan dokument. Nadamo se da je ovo tek početak podizanja razine kvalitete življenja mladih u gradu Splitu.

Rezultat bi možda bio kvalitetniji da ste u izradu uključili i one mlade koji nisu u stranačkim pomladcima SDPa i HNSa?
Izradi ovog dokumenta prethodili su brojni sastanci u protekla tri mjeseca – prvo nas mladih iz SDPa i HNSa, a onda smo u definiranje konačnog produkta uz naših sedam vijećnika u Gradskom vijeću uključili i stručnjake iz različitih područja – doktore znanosti i sveučilišne profesore. Željeli smo da ovo bude naš prijedlog mjera i svjesno nismo uključivali širu javnost pa ni organizacije civilnoga društva i gradski Savjet mladih. U pola godine mandata Savjet je već mogao biti na tragu sličnom dokumentu pa se nadam da će uskoro i oni ponuditi svoje prijedloge.

U Programu za mlade o Domu mladih - ni riječ!? (foto:N.Smernić)

Gotovo svaka priča o mladima završi na Domu mladih, a u vašem Programu o njemu nema ni riječi?!
Dom mladih je najčešća tema nerealnih obećanja upućenih mladima, ali i presložena tema i financijski prezahtjevan projekt da bi se našao u ovom kompletu prve pomoći za poboljšanje položaja mladih.

Predali ste primjerak Programa za mlade i gradonačelniku osobno – što sad?
Program smo službeno predali na protokol gradske uprave, a u kratkom neformalnom razgovoru smo ga predstavili i gradonačelniku. Od sredine lipnja krećemo sa višednevnom javnom akcijom u kojoj ćemo mladima, ali i široj javnosti, u Marmontovoj prezentirati jednu po jednu mjeru. Nadam se da ćemo uspjeti osvijestiti javnost o problemima mladih u gradu Splitu te potaknuti mlade da inzistiraju na njihovom rješavanju, a gradsku vlast motivirati da započne s realizacijom predloženih mjera .

Od zaposlenja preko zdravlja do kulture

Između ostalog u Programu za mlade predlaže se subvencioniranje poduzeća pri prvom zaposlenju mlade osobe, pokretanje projekta koji bi pružao logističku podršku mladim poduzetnicima, uključivanje studenata u gradske projekte, edukacije o seksualnom odgoju te problemu ovisnosti, nasilja i poremećaja prehrane, kampanje usmjerene zdravlju mladih žena, kvalitetnije iskorištavanje gradskih prostora s ciljem podrške kvalitenim programima mladih i za mlade…

Pročitajte cijeli program! (.pdf)

razgovarao: Pile