Savjet: Mladi, pristanite na uzmak!

22_03_2011  |  Foto: Pile
Savjet: Mladi, pristanite na uzmak!

Iako je u prosincu prošle godine tribina Aktivizam mladih u Info zoni okupila pedesetak mladih koji su se žučno dotaknuli teme Savjeta mladih, u ponedjeljak održana javna rasprava Kako savjetuje Savjet mladih? protekla je bez povišenih tonova, ali gotovo i bez pitanja.

Iako je u prosincu prošle godine tribina Aktivizam mladih u Info zoni okupila pedesetak mladih koji su se žučno dotaknuli teme Savjeta mladih, u ponedjeljak održana javna rasprava Kako savjetuje Savjet mladih? protekla je bez povišenih tonova, ali gotovo i bez pitanja.

Poduže izlaganje Cvijete Senta ispred Mreže mladih Hrvatske još je jednom dalo priliku za ispravno tumačenje Zakona o savjetima mladih te percipiranje njihove uloge, ali i ukazivanje na brojne nedorečenosti zakona čije su izmjene već u pripremi. Također je predstavila i model funkcioniranja gradske uprave s Uredom za mlade, no ideja unatoč kvalitetnoj argumentaciji nije pretjerano zainteresirala prisutne pa ni zamjenicu gradonačelnika Anđelku Visković koja je iskoristila priliku da pohvali dosadašnji rad Savjeta mladih i izrazi stajalište da se radi o kvalitetnim mladim ljudima.

Predsjednik gradskog Savjeta mladih, Mario Popović, u svom je predstavljanju naglasio savjetodavnu ulogu Savjeta te pohvalio dosadašnju suradnju s Gradom. Još se jednom osvrnuo na mizeran broj od petnaest prijavljenih kandidata na natječaju za članove Savjeta te napomenuo da neki izabrani članovi već sada redovito izostaju sa sjednica.

Gotovo svi prisutni članovi kao motiv za kandidaturu naveli su, općenito - doprinos poboljšanju položaja mladih, tek je Marin Periš istako da želi da se čuje glas mladih koji su vjernici. Periša je, naime, kandidirala udruga Zdenac, a zaposlen je u Uredu za mlade Splitsko - makarske nadbiskupije. Kompetenciju rada s mladima i ispravne percepcije problema mladih članovi su redom obrazlagali angažmanom u svojim udrugama. Popović se tako pozvao na iskustvo stečeno u Hrvatskoj akademskoj zajednici, Ante Bačić na članstvo u Studentskom zboru i ulogu studentskog pravobranitelja, Krešimir Budiša na djelovanje kroz udrugu Studenti za studente, Tomislav Milaković na rad u udruzi studenata prava ELSA te Mario Dadić na rad u nedavno osnovanoj udruzi Naš kvart.

Skraćivanje skraćenih prioriteta

Još je 2006. godine u kampanji Aktivitis, kroz niz javnih rasprava i okruglih stolova izrađen Gradski program djelovanja za mlade koji predviđa  stotinjak  (.pdf) mjera za poboljšanje kvalitete života mladih u gradu Splitu. Dokument je prihvaćen i na sjednici Gradskog vijeća, no na realizaciji mjera se malo toga napravilo pa je prvi saziv Savjeta mladih 2008. godine istakao tridesetak (.pdf) relativno lako provedivih mjera, no ni tada se one nisu realizirale.

Drugi saziv Savjeta mladih najavljuje potpuni uzmak i fokusiranje na tek nekoliko mjera. Tako će se i nakon pet godina, ali pred novom gradskom vlašću,  ponovno pričati o prilagodbi obrazovnih ustanova osobama s invaliditetom, osnivanju Vijeća za kulturu mladih, izradi kataloga institucija i udruga koje se bave mladima, realizaciji biciklističkih staza te reviziji gradskih prostora kako bi se neiskorišteni prostori mogli dodijeliti na korištenje udrugama mladih i za mlade.

Ipak, pojavilo se i nekoliko novih inicijativa. Grad bi mogao mladima u svojim ustanovama i poduzećima omogućiti stažiranje kako bi bili konkurentniji na tržištu rada, a Popović je izrazio nadu i da će se do iduće akademske godine prvi Sveučilištu pokrenuti informacijski centra za studente gdje će se studentima i diplomatima nuditi informacije o razmjenama, stažiranju, stipendijama i zapošljavanju.

Prijedlog da se članovi Savjeta mladih uključuju u komisije za procjenu projekata na natječajima za udruge izazvao je sumnju u moguće sukobe interesa pa je relativno koliko je ideja ostvariva.

Uključite se u rad Savjeta mladih!

Svi mladi i oni koji rade s mladima mogu se uključiti u rad Savjeta mladih Grada Splita na način da sudjeluju u tematskim radnim skupinama koje će utvrđivati prioritete u realizaciji. Želja nam je ostvariti kontakt za svim udrugama mladih i za mlade, biti spona između Grada i udruga, te pozivam sve mlade i one koji rade s mladima da nam se obrate – kazao je Mario Popović, predsjednik Savjeta.