Izabran drugi Savjet mladih!

22_09_2010
Izabran drugi Savjet mladih!

Mjesec dana nakon roka za prijavu kandidata za članove gradskog Savjeta mladih, Gradsko vijeće bi trebalo <strong>potvrditi </strong>jedanaest izabranih članova. Na natječaj se, nažalost, prijavilo samo petnaest kandidata. Može li se to shvatiti kao protest organizacija mladih i za mlade?

Niti mjesec dana nakon roka za prijavu kandidata za članove gradskog Savjeta mladih Komisija za suradnju s mladima je pregledala sve prijave te dala prijedlog novog saziva Odboru za imenovanje čiji bi izbor jedanaest članova trebalo potvrditi Gradsko vijeće. Spomenimo da je prethodnoj gradskoj vlasti za proceduru izbora prvog saziva Savjeta mladih trebalo gotovo pola godine.

Na natječaj se, nažalost, prijavilo samo petnaest mladih, sedam manje nego 2008. godine. Izabrano je devet članova i samo dvije članice: Mario Popović, Mario Dadić, Ante Bačić, Tomislav Milaković, Dino Strinić, Marin Periš, Amadea Lasić, Vojko Mladinić, Blanka Čop, Hrvoje Kolić i Krešimir Budiša.

Pretraživanjem interneta lako se dolazi do podataka da u drugom sazivu sjede članovi iz različitih, suprotnih, stranačkih opcija, te da brojem prednjače studenti Pravnog fakulteta. Prema zaključcima tribine održane u kolovozu u Info zoni, pravo predstavljanje članova i prvi susret s mladima trebao bi se održati netom nakon konstituirajuće sjednice.

Podsjetimo još jednom da Savjet mladih nije predstavničko tijelo mladih jer članove nisu izabrali mladi. Riječ je isključivo o savjetodavnom tijelu čiji članovi moraju imati od 15 do 29 godina, a prijaviti su ih mogle samo organizacije mladih i za mlade.

Prvi saziv Savjeta mladih obilježila je aktivna pripadnost većine izabranih članova tada vladajućoj stranci, ostavke čak dvaju predsjednika te nepostojanje komunikacije s Gradom. Ono što trenutno drugi saziv povezuje s prvim jest – alarmantno malen broj kandidatura. Može li se to shvatiti kao protest organizacija mladih i za mlade koje djeluju u Splitu?

Sukob na sjednici: Savjet na čekanju

Sjednica Gradskog vijeća na kojoj se, između ostalog, trebao potvrdi i drugi saziv Savjet mladih prekinuta je nakon sukoba vladajućih i oporbe koja smatra da se izbjegava raspravao glasanju nepovjerenja dogradonačelniku Juri Šundovu zbog nedavnog incidenta pred Banovinom. Vijećnici HDZa i SDPa su protestno napustili sjednicu te više nije bilo dovoljno vijećnika za nastavka sjednice.


Čitajte o gradskom Savjetu mladih na infozona.hr/savjet!


napisao: Pile