Financiranje suradnje ustanova u EU

13_09_2010
Financiranje suradnje ustanova u EU

Agencija za mobilnost i programe EU pomaže u ostvarivanju suradnji ustanova europskih zemalja dodjeljivanjem financijske potporu u prosječnom iznosu od 800 eura namijenjenih za pokrivanje troškova puta, hrane, smještaja i sudjelovanja na kontakt seminaru.

Agencija za mobilnost i programe EU pomaže u ostvarivanju suradnji ustanova europskih zemalja dodjeljivanjem financijske potporu u prosječnom iznosu od 800 eura namijenjenih za pokrivanje troškova puta, hrane, smještaja i sudjelovanja na kontakt seminaru. Kontakt seminari okupljaju predstavnike ustanova koje žele započeti suradnju s drugim europskim ustanovama.

Primjerice, ciljana skupina kontakt seminara Developing Competences for Professionals in VET koji će se održati u Češkoj su institucije koje žele razviti Leonardo da Vinci projekte (prijenos inovacija, partnerstva, mobilnost) usmjerene na temu razvijanja znanja i vještina stručnjaka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Detaljniji popis s informacijama i planom programa, a koji se redovito nadopunjuje novim kontakt seminarima nalazi se na webu Agencije.

www.mobilnost.hr