A di su tu mladi?

12_08_2010
A di su tu mladi?

Što Grad poduzima s ciljem podizanja kvalitete komunikacije i djelovanja mladih u Splitu, koja tijela i uredi vode brigu o potrebama mladih te kako će provesti aktualni natječaj za novi saziv Savjeta mladih? Saznajmo na javnoj (i klimatiziranoj)  <strong>tribini</strong> koja će se održati u utorak u Info zoni...

Na javnoj tribini koja će se održati u Info zoni u utorak, 17. kolovoza, u 11 sati  (prostor je klimatiziran!) sudjelovat će predstavnici Grada Splita i udruga i organizacija mladih i za mlade. Dobit ćemo odgovore na pitanja - što Grad poduzima s ciljem podizanja kvalitete komunikacije i djelovanja mladih u Splitu, koja tijela i uredi vode brigu o potrebama mladih te kako će provesti aktualni natječaj za novi saziv Savjeta mladih.

Podsjetimo, 12. kolovoza ove godine, na Međunarodni dan mladih, započela je Međunarodna godina mladih pod sloganom - Dijalog i međusobno razumijevanje, a sa svrhom unaprjeđenje sudjelovanja mladih u svim područjima društvenog života.

Još jednom tribinom u Info zoni do odgovora o položaju mladih

Trenutna situacija, i na lokalnoj i na županijskoj razini, uglavnom tek formalno zadovoljava potrebu kvalitetnije komunikacije i uključenosti mladih u kreiranje politike prema mladima, ali i opasno ugrožava rad organizacija civilnog društva otvarajući članovima stranačkih pomladaka golemi manipulativni prostor u cilju ostvarenja stranačkih i osobnih interesa, a na štetu interesa mladih.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo kojeg čine mladi koje kandidiraju organizacije mladih i za mlade, a zakon propisuje njihovo osnivanje u svim jedinicama područne i lokalne samouprave s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život.

Što Grad čini na podizanju kvalitete dijaloga i razumijevanju mladih?

Članovima županijskog Savjeta mladih se i u drugom sazivu, protivno zakonu, isplaćuju novčane naknade, a za izbor članova nije bilo bitno iskustvo već isključivo stranačka pripadnost. Prvi saziv gradskog Savjeta mladih zaživio je samo formalno. Kriteriji nedavno objavljenog natječaja za drugi saziv su ostali isti, napisani prema preporukama udruga i organizacija za mlade izrečenim na inicijalnom sastanku u organizaciji Info zone 2007. godine koje ipak ne garantiraju da će biti izabrani kompetentni članovi.

napisao: Pile