Savjet mladih, drugi pokušaj

22_07_2010
Savjet mladih, drugi pokušaj

Grad Split raspisao je <strong>natječaj</strong> za novi saziv gradskog Savjeta mladih. Nekandidiranjem svojih članova organizacije mladih smanjuju mogućnost aktivnog sudjelovanja u kreiranju gradske politike prema mladima, odnosno tu priliku prepuštaju drugima.

Grad Split raspisao je natječaj za novi saziv gradskog Savjeta mladih. U studenom ističe dvogodišnji mandat aktualnog saziva koji je konstituiran godinu dana nakon zakonskog roka te nikada nije zaživio kao gradsko savjetodavno tijelo. Također, osim relativno malog broja kandidatura, svega dvadesetak, karakterizirala ga je i aktivna pripadnost većine izabranih članova tada vladajućoj stranci te ostavke čak dvaju predsjednika.

Prije raspisivanja novog natječaja Grad nije konzultirao niti aktualni Savjet mladih niti organizacije mladih i za mlade, no nije niti mijenjao kriterije prethodnog natječaja. Podsjetimo, kriterije prethodnog natječaja usuglasili su predstavnici udruga i Grada na inicijalnom sastanku za osnivanje Savjeta mladih koji je organizirala Info zona 2007. godine.

Inicijalni sastanak za osnivanje Savjeta mladih, održan 2007. godine

Naglasimo još jednom da Savjet mladih nije predstavničko tijelo mladih već članove bira gradska vlast. Riječ je isključivo o savjetodavnom tijelu čiji članovi moraju imati od 15 do 29 godina, a prijaviti ih mogu samo organizacije mladih i za mlade. Nekandidiranjem svojih članova organizacije mladih smanjuju mogućnost aktivnog sudjelovanja u kreiranju gradske politike prema mladima, odnosno tu priliku prepuštaju drugima.

Generalno, Zakon o savjetima mladih nije zaživio, rijetke su županije, gradovi i općine gdje Savjeti funkcioniraju, a neki od Savjeta čak djeluju suprotno zakonu isplaćujući naknade i netransparentno koristeći proračunska sredstva. Do kraja godine, tri godine nakon prihvaćanja prvog teksta zakona, Sabor bi trebao prihvatiti njegove izmjene.

Tekst natječaja potražite na službenim stranicama Grada Splita na kojima se može preuzeti i formular koji se prilaže uz preostalu potrebnu dokumentaciju. Tridesetodnevni rok za prijave počeo je teći danom objave u Slobodnoj Dalmaciji, 21. srpnja.

www.split.hr

infozona.hr/savjet