Nova lica Sveučilišta

01_05_2010
Nova lica Sveučilišta

Sveučilišni kampus gotovo da sa svakim godišnjim dobom dobije novu boju. Nekonvencionalna <strong>pročelja</strong> postala su očekivana na sveučilišnim novogradnjama. Aktualno je i pitanje koji će rektor otvoriti nove zgrade, ali i gradilišta te, nakon desetljeća čekanja, dovršeni most.

Sveučilišni kampus gotovo da sa svakim godišnjem dobom dobije novu boju. Nekonvencionalna pročelja postala su očekivana na sveučilišnim novogradnjama. Betonsko pročelje budućeg studentskog doma presvlači se crvenom pa bijelom oblogom.

Pročelje studentskog doma presvlači se crvenom pa bijelom oblogom

Zgradu triju fakulteta prati izgled novogradnji na susjednim parcelama - grilje su već viđene na zgradi FESBa, a dvostruko pročelje na zgradi Sveučilišne knjižnice. Također, pročelja obiju pa i treće zgrade su dijelom obložena pločama, no paleta boja je ovaj put ipak nešto bogatija.

Zgradu triju fakulteta prati izgled novogradnji na susjednim parcelama

Za rokove više nitko ni ne pita, bitno je da se gradi i da se sagradi, jednako kao i pješački most u Ruđera Boškovića zbog kojeg se ponovno zatvara ulica Matice hrvatske. Betonske grede kojima će se premostiti četverotračna cesta već su spremne za montažu.

Koji će rektor otvorit nove zgrade i nova gradilišta?

Aktualno je i pitanje koji će rektor otvoriti nove zgrade, ali i gradilišta te, nakon desetljeća čekanja, dovršeni most. Kandidati za novog rektora su Željko Domazet i aktualni rektor Ivan Pavić koji se nada trećem mandatu što dio javnosti smatra nedemokratskim činom na rubu legalnosti.

napisao/foto: Pile