Gle, Savjet mladih postoji!

26_01_2010
Gle, Savjet mladih postoji!

Nakon više od godine dana šutnje prošlog tjedna je u Banovini održan <strong>sastanak</strong> članova gradskog Savjeta mladih i predstavnika gradske vlasti. Hoće li Savjet u ovom mandatu izgraditi barem kvalitetan kanal suradnje s  vlašću te definirati okvire svog djelovanja?

Nakon više od godine dana šutnje prošlog tjedna je u Banovini održan sastanak članova gradskog Savjeta mladih i predstavnika gradske vlasti.

Podsjetimo, nakon ekspresnih sedam sastanaka u prvih šest tjedana postojanja Savjet je sa svim svojim zaključcima i zahtjevima naišao na zid ignorancije. Potom se u prvih šest mjeseci prošle godine borio sa unutarnjim previranjima u potrazi za novim predsjednikom da bi u drugoj polovici godine čekao svoj red u preustroju gradske uprave nakon lokalnih izbora. Prošlog tjedna sedam članova Savjeta prvi put je o radu Savjeta mladih Grada Splita porazgovaralo sa zamjenicom gradonačelnika Anđelkom Visković, predstojnicom Ureda gradonačelnika Ivanom Viđak Bjedov te Melhiorom Simonellijem, pročelnikom Službe za rad Gradskog vijeća.

Poduža diskusija još je jednom aktualizirala smisao i ciljeve postojanja gradskog savjetodavnog tijela po pitanju mladih, odnosno okvire djelovanja koje postavlja Zakon o savjetima mladih. Dogovoreno je da se, u skladu s Odlukom o osnivanju, konačno Savjetu počnu dostavljati materijali sjednica Gradskog vijeća. Obznanjeno je i da će za suradnju Savjeta i Grada biti zadužen Ured gradonačelnika koji bi uskoro mogao dobiti i osobu zaduženu isključivo za pitanja mladih. Kvalitetniji rad Savjeta omogućit će i mala gradska vijećnica koja je stavljena na raspolaganje za održavanje sjednica te napokon otvorena mail adresa [email protected] na koju već sada možete pisati.

Iako mandat aktualnog saziva gradskog Savjeta traje do studenog ove godine, njegov sastav bi se trebao izmijeniti zbog izbora novih članova na mjesta upražnjena ostavkama. Prema najavama, prilika će se dati nekima od kandidata koji nisu izabrani na natječaju održanom u lipnju 2008. godine. Način odabira članova i popunjavanja upražnjenih mjesta preciznije će odrediti tek izmjene Zakona o savjetima mladih najavljene za ožujak ove godine. Izmjenama bi se također trebala smanjiti mogućnost pogrešne interpretacije zakona u definiranju opsega i načina rada.  Aktualni Nacionalni program za mlade dobnu granicu mladih postavlja od 15 do 30 godina pa će se u skladu s tim novinama sigurno podignuti dobna granica potencijalnih kandidata. Postoje indicije da će se izmjenama zakona dopustiti i primanje naknada za rad iako su članovi nekih Savjeta mladih u Hrvatskoj i do sada primali naknade, kršeći tako zakon.

Da je slušao savjete svog Savjeta, Grad bi već u 2009. godini raspisao natječaje u cilju realizacije pojedinih mjera Gradskog programa djelovanja za mlade, razmotrio podizanje iznosa stipendija u skladu s rastom troškova života, objavio bi katalog svih natječaja za udruge s ciljem veće transparentnosti i informiranosti udruga, započeo bi proces izrade novog Gradskog programa za mlade, iznašao model optimalnog korištenja gradskih prostora za rad udruga, potakao gradske resore na kvalitetniju evaluaciju projekata, uključio mlade u rješavanje problema noćnog javnog prijevoza... Ipak, izgradi li splitski Savjet mladih u ovom mandatu barem kvalitetan kanal suradnje s gradskom vlašću te precizno definira okvire svog djelovanja usklađujući očekivanja obiju strana – napravio je mnogo i dovoljno. Dovoljno za kvalitetniji i produktivniji rad drugog saziva Savjeta mladih Grada Splita.

napisao: Pile