Zna li Savjet o čemu priča?!

09_11_2009
Zna li Savjet o čemu priča?!

Bez obzira kako se točno zvao dokument u čijoj izradi možeš sudjelovati i koliko će taj dokument u konačnici doprinijeti kvaliteti življenja mladih, ako ne dođeš ti, doći će netko drugi i - predstavljati tebe. Očito je da je riječ o<strong> izradi</strong> Županijskog programa za mlade...

Nacionalni program za mlade (NPM) dokument je koji sumira mjere kojima se na državnoj razini može utjecati na kvalitetu življenja mladih u Hrvatskoj. Sukladno tom dokumentu, a prilagođavajući se potrebama sredine, trebali bi se izrađivati županijski (ŽPM), odnosno gradski (GPM) i općinski (OPM) programi za mlade.

U ciklusu izrade novog nacionalnog dokumenta u nazivu je izostavljena riječ "djelovanja", no više su ga obilježili žestoki prosvjedi Mreže mladih hrvatske. Realizacija prethodnog Nacionalnog programa djelovanja za mlade predmet je oštrih kritika gotovo sviju koji se bave politikom prema mladima. U kritikama se ne štedi ni naš lokalni, Gradski program djelovanja za mlade koji nije niti doživio evaluaciju na kraju provedbenog razdoblja u prosincu prošle godine. No, bez i jedne kritike glede provođenja je naš ŽPM jer - nije ni izrađen.

Zna li Savjet o čemu priča?

Iako u pozivu (.pdf) županijski Savjet mladih poziva sve mlade i one koji se bave mladima na javnu tribinu na temu izrade Prijedloga nacrta Županijskog programa djelovanja za mlade, očito je da je riječ o izradi dokumenta koji se naziva Županijski programa za mlade. Županijska inačica programa trebala bi proizlaziti iz nacionalne, no NPM još nije prošao raspravu u Saboru pa time (samo) formalno - ne postoji. Ili trebamo prihvatiti da za razliku od prošlog NPDM nikada neće proći saborsku raspravu što nam onda dovoljno govori o važnosti novih programa za mlade?

Do zabune bi mogle dovesti  i tvrdnje iznesene u pozivu koje govore da nacionalni program postoji od kolovoza 2004. godine i da se iz godine u godinu usavršava na nacionalnim konferencijama. Naime, prethodni nacionalni program potvrdio je Sabor u listopadu 2002. godine, a donijela ga je Vlada u siječnju 2003. godine, a Nacionalne konferencije za mlade održavaju se  tek od 2005. godine i na njima se nije mogao mijenjati usvojeni dokument.

Želiš li ti pričati?

Radni dio tribine biti će podijeljen u sedam radnih skupina: Obrazovanje i informatizacija; Zapošljavanje i poduzetništvo; Socijalna politika; Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje; Aktivno sudjelovanje u društvu; Kultura i slobodno vrijeme te Mobilnost, informiranje i savjetovanje. U svakoj od radnih skupina sudjelovat će predstavnik Savjeta mladih kao moderator, predstavnik Splitsko-dalmatinske županije te oni koji se prijave za sudjelovanje u radu pojedine radne skupine.

Da biste 25. studenog 2009. u prostorijama Gradske knjižnice Marko Marulić sudjelovali u radu neke od ovih radnih skupina potrebno je ispuniti prijavu i najkasnije dva dana prije poslati je na e-mail [email protected].

Bez obzira kako se točno zvao dokument u čijoj izradi možeš sudjelovati i bez obzira koliko će taj dokument u konačnici doprinijeti kvaliteti življenja mladih, ako ne dođeš ti, doći će netko drugi i - predstavljati tebe.

napisao: Pile