Savjet mladih bez predsjednika

27_01_2009
Savjet mladih bez predsjednika

Nisu prošla ni tri mjeseca od konstituiranja prvog Savjeta mladih Grada Splita, a evo prvih promjena na vrhu. Član našeg uredništva, Goran Biličić, koji je bio izabran za predsjednika Savjeta podnio je <strong>ostavku</strong>, a evo i razloga koje nam je iznio...

Nisu prošla ni tri mjeseca od konstituiranja prvog Savjeta mladih Grada Splita, na kojeg se zbog nezainteresiranosti Grada čekalo mjesecima, a evo prvih promjena na vrhu. Član našeg uredništva, Goran Biličić, koji je bio izabran za predsjednika Savjeta podnio je ostavku, a evo i razloga koje nam je iznio na početku (jučerašnjeg) presudnog dana...

Dobro jutro, izvoli… :)
Neću više biti predsjednik, no ostajem član Savjeta i to, siguran sam, vrlo aktivan član, čak i rječitiji jer više neću težiti koncenzusu. Postigli smo visoku produktivnost, no zbog niza razloga smatram da je moja misija na čelu Savjeta već završena. Stvari su drukčije od onih kakve su trebale biti, prilagodit ćemo se situaciji, presložiti redove i napraviti koliko se može. Glupo bi bilo potpuno odustati.
Leži li problem u političkim konotacijama vezanim za Savjet? Prvi dojam je kako takvi savjeti služe čisto za promociju mladeži stranaka?
Političke konotacije sigurno nisu dobre u smislu stvaranja imidža Savjeta kao savjetodavnog tijela nevladinih organizacija mladih, iako i oni dolaze ispred nestranačkih organizacija mladih. Naivno je očekivati da neće zastupati i stranačke interese, ali i bezobrazno je prejudicirati da će rad Savjeta zbog toga biti totalno loš. Donekle stoje kritike da je članstvo u Savjetu i približavanje oltaru ili trasiranje putova političkim karijerama, no tužno je kad se to kaže s namjerom diskreditiranja članova.

Političari da, ali ne iz stranaka - bio je dogovor na inicijalnom sastanku u prosincu 2007. godine
Zvučiš kao političar, a'mo otvoreno. Jesu li se članovi Savjeta mladih istakli u dosadašnjem radu s mladima ili je ključan kriterij odabira bila stranačka pripadnost?
Nisam sudjelovao niti bio prisutan izboru članova, niti sam pročitao sve životopise. Činjenica je da sam ja, pored sebe, samo još dva člana Savjeta vidio u radnim grupama kada se izrađivao aktualni Gradski program djelovanja za mlade na kojem sada počiva rad Savjeta. Žao mi je i što više udruga nije ozbiljnije shvatilo osnivanje Savjeta, tu leži i njihova odgovornost. Ovako se stvara pogrešan dojam da je većina mladih koji sudjeluju u radu organizacija civilnog društva i politički aktivna. Ipak, brojka od 4 sjednice, 7 sastanaka i više od 15 sati rada u prvih šest tjedana postojanja govori koliko je i izabranim članovima Savjeta stalo do rada.
I što ste napravili u tri mjeseca?
Nakon što je konstituiran dva mjeseca nakon zakonskog roka u kojem mora predati plan rada za nadolazeću godinu i mjesec dana prije donošenja gradskog proračuna Savjet je ispred sebe imao dvije opcije – prvu godinu mandata vegetirati, potrošiti na improviziranju i svaljivanju krivnje na Grad ili pokušati u mjesec dana postaviti svoje prioritete i resorima dati prve prijedloge u cilju kvalitetnijeg rada s mladima. Izabrali smo drugu opciju, pretresli aktualni Gradski program djelovanja za mlade i istakli nerealizirane mjere za čiju je realizaciju i do sada trebalo samo više volje, a ne toliko novca. U mjesec dana nije bilo vremena za kvalitetnije i duže rasprave na samim sjednicama, a da ne govorim o ostvarivanju komunikacije s udrugama i mladima. Svjesni smo da nije sve najbolje pripremljeno, i sam sam nezadovoljan nekim zaključcima većine i mislim da se o njima trebalo još raspravljati da je bilo vremena. Ipak, pristali smo svojim imenima stati iza plana i Grad nam na tome treba biti zahvalan.

Tek se Savjet mladih ozbiljnije pozabavio Gradskim programom djelovanja za mlade izrađenim 2006. godine
Kakva je suradnja s Gradom?
Grad je prema zakonu Savjet morao osnovati još 2007., no to nije uradio. To nam već nešto govori, zar ne? Info zona je smatrala da kao akter u kreiranju politike prema mladima mora poduzeti korake i krajem 2007. je pokrenula inicijativu za osnivanje Savjeta mladih. Grad je proceduru otegao na punih godinu dana iako je Info zona samoinicijativno na sebe preuzela sve obveze Grada osim, naravno, formalnih. Komisiji za suradnju s mladima je trebalo četiri mjeseca samo da izabere članove. Možda sam stvarno bio naivan kad sam nakon svega očekivao uvažavanje. Pred donošenje proračuna smo na adrese četiri resora i Komisije za suradnju s mladima poslali naše savjete za 2009. godinu - nitko nam ništa nije odgovorio. Smeta me i vrijeđa dojam da moramo biti zahvalni na svaki znak suradnje Grada iako ga na to obvezuje zakon.
Koliko je realno očekivati da će Grad slušati vaše savjete i inicijative koje podržite?
Grad ima zakonsku obvezu osnivanja Savjeta, putem natječaja je izabrao 11 mladih koje smatra kompetentnima i koji su pokazali da žele raditi. Sramota je što je drugi grad u Hrvatskoj Savjet mladih osnovao godinu dana nakon zakonskog roka, a još veća sramota bi bila da Savjet postoji, ali da ga se ne uvažava i ne koristi. Bit ću nezadovoljan ako ga se ne bude koristilo maksimalno, ali recimo da neću biti razočaran ako ga se bude koristilo barem minimalno, inače ne vidim smisao.


Ne galame li, mlade se slabo čuje?
Koji su neki od prijedloga oko kojih ste se već složili?
Resorima i gradskim vijećnicima, članovima Komisije za suradnju s mladima, smo netom prije donošenja Proračuna poslali prijedloge za raspisivanje javnih natječaja u cilju realizacije pojedinih mjera GPDMa te im predložili da razmotre podizanje iznosa stipendija u skladu s najavljenim rastom troškova života. Ideja da Grad u prvoj trećini godine objavi katalog svih natječaja za udruge uvelike bi doprinijela transparentnosti natječaja, ali i informiranosti udruga o istima. Kao posebno važnu stavku plana istakao bi izradu novog Gradskog programa za mlade jer se aktualni izradio 2006. s projekcijom na dvije godine. Savjet ne vidimo u pasivnoj ulozi savjetnika pa kroz organizaciju javnih tribina i okruglih stolova želimo ostvariti kvalitetnu komunikaciju s mladima te tako posredovati u njihovoj komunikaciji s Gradom. U svom radu pokušat ćemo riješiti i problem noćnog javnog prijevoza, iznaći model optimalnog korištenja gradskih prostora za rad udruga, potaknuti gradske resore na kvalitetniju evaluaciju projekata...
Pomalo je i neprirodno bilo tvoje mjesto predsjednika pošto, koliko mi je poznato, uopće nemaš političkih ambicija? Koje su tvoje kvalifikacije zbog kojih si bio izabran?
Prihvatio sam ovaj izazov isključivo s ambicijama da budem dio tima koji će biti veza između vladinog i nevladinog sektora. Sve moje ambicije i svi moji planovi vezani su za nevladin sektor, odnosno udruge. Osam godina aktivno radim u udrugama mladih i za mlade i to ne u bilo kojim udrugama i na bilo kojim projektima – udruga Most, POP program, splitski.portal, Info zona… To su imena koja nešto znače svakome, pogotovo mladima, koji u Splitu, ali i šire, prate svijet oko sebe. Sudjelovanje u izradi aktualnog gradskog programa djelovanja za mlade i inicijativi osnivanja Savjeta mladih samo su dodatan razlog zašto smatram da je moja dužnost bila ponuditi Savjetu svoje stečeno znanje i iskustvo. Da sam razmišljao sebično, uz fax, posao i aktivnosti u matičnim udrugama sigurno mi nije trebao i angažman oko Savjeta.
Spomenuo si proračun, Županijski Savjet mladih osigurao je sebi naknade za dolazak na sjednice, a vi?
Prema Zakonu možemo dobiti naknadu za troškove i o njenom iznosu i modelu isplate odlučuje Grad koji do sada nije donio nikakvu takvu odluku. Nadam se da ni za koji mjesec nećemo morati raspravljati o tome što je to volonterski rad jer rad u Savjetu mladih je - volonterski.
Na svoje oči i uši sam vidio i čuo kako je predstavnik Udruge srednjoškolaca grada Splita pokušao u ime Savjeta mladih dobiti akreditaciju za SP u rukometu? Na koji način je Savjet zaslužio akreditaciju?
Savjet mladih Grada Splita nije dobio nikakve akreditacije ni besplatne ulaznice za Svjetsko rukometno prvenstvo niti je bio uključen u organizaciju prvenstva. Kolega smatra da se nema zašto nekome opravdavati i objašnjavati pa ni sam ne mogu shvatiti tu situaciju za koju sam slučajno saznao. Mislim da svatko moralan o tome ima isto mišljenje kao i ja.
 
razgovarao: Cole