Međukulturalni navigatori

24_10_2008
Međukulturalni navigatori

Ako vjerujete da treba stvarati otvoreniju Europu, ako želite izazivati promjene u društvu te ako ste otvoreni i spremni učiti, British councile vas poziva da se prijavite na trening program "međukulturalni navigator".

Ako vjerujete da treba stvarati otvoreniju Europu, ako želite izazivati promjene u društvu te ako ste otvoreni i spremni učiti, British councile vas poziva da se prijavite na trening program "međukulturalni navigator".

Projekt međukulturalni navigator je projekt koji nastoji razviti grupu mladih lidera u Europi koji se mogu lako snaći unutar i između različitih kultura – koji su svjesni vlastitog kulturalnog porijekla ali su sposobni i dovoljno otvoreni da prihvate, poštuju i razumiju druge kulture.
Projekt će se provesti u 16 europskih zemalja s 30 do 70 sudionika u svakoj od zemalja. Svi sudionici će zajedno sudjelovati u globalnoj online razmjeni znanja i iskustava u području interkulturalnog dijaloga.

Projekt će se, na hrvatskoj razini, sastojati od sedmodnevnog treninga. Rok za prijave je 05. studeni 2008., a selekcijska radionica biti će 22. studenog u Zagrebu, oni koji je prođu sudjelovati će u još 3 vikend radionice kroz prosinac 2008. te siječanj i veljaču 2009.

www.britishcouncil.org/croatia-society-navigators.htm