Gotove prijave kandidata

05_06_2008
Gotove prijave kandidata

Završen je rok prijave kandidata za članstvo u Savjetu mladih. Komisija za suradnju s mladima, na temelju pristiglih prijava izabrat će sastav Savjeta te ga predložiti Odboru Gradskog vijeća za izbor i imenovanja te na kraju Gradskom vijeću na odlučivanje…

U srijedu, 04. lipnja, završen je petnaestodnevni rok prijava kandidata za članstvo u Savjetu mladih Grada Splita. Komisija za suradnju s mladima Grada Splita sastavljena od članova Gradskog vijeća na temelju pristiglih prijava izabrat će sastav Savjeta te ga predložiti Odboru Gradskog vijeća za izbor i imenovanja te na kraju Gradskom vijeću na odlučivanje…
Trokorak do osnivanja Savjeta mladih Grada Splita:

  1. Komisija za suradnju s mladima grada Splita (članovi GV)
  2. Odbor Gradskog vijeća za izbor i imenovanje (članovi GV)
  3. Gradsko vijeće