Eto, nek' se i mlade pita

26_05_2008
Eto, nek' se i mlade pita

Jedino se odazivanjem natječaju može stvoriti pretpostavka da će biti izabrani mladi koji poznaju stvarne potrebe mladih. Jedino se osnivanjem <strong>Savjeta</strong> može provjeriti koliki će biti njegov utjecaj. Sve drugo su pretpostavke, a pretpostavka je majka svih z... ;) 

Na inicijativu Info zone, u prosincu su se na sastanku u gradskoj vijećnici sa predstavnicima Grada sastali predstavnici udruga, organizacija i institucija koje su se odazvale pozivu na sudjelovanje u izradi Gradskog programa djelovanja za mlade, dokumenta usvojenog na kraju 2006. godine.


Tribina povodom izrade Gradskog programa djelovanja za mlade

Do sada je sve ok

Do sada su uvaženi uglavnom svi prijedlozi o načinu provođenja natječaja pa je opravdan optimizam da će se poštivati i želja da u Savjetu ne budu članovi koji su se radom za mlade iskazali samo u radu pomladaka političkih stranaka, nego i u drugim oblicima organiziranja mladih.

Jedanaest članova Savjeta na temelju pristiglih prijava izabrat će Komisija za suradnju s mladima Grada Splita koja je sastavljena od članova Gradskog vijeća. Savjet mladih neće imati pravo odlučivanja, ali bi se svojim radom, uz suradnost vladajućih, trebao nametnuti kao kompetentni suradnik i savjetnik. Odabir članova Savjeta iz kruga mladih ljudi koji svojim radom već sada pozitivno doprinose životu grada trebao bi jamčiti da će izabrani članovi ispravno percipirati potrebe mladih i za njih se kvalitetno zalagati.

Više informacija o Savjetu mladih dostupno je:
 • na info pultu Info zone
 • na javnoj prezentaciji u Info zoni u utorak, 27.05.'08. u 19:00h na kojoj će gostovati i predstavnici Grada
 • na broju telefona 021 / 33 99 09

Za svakog ponešto

Optimalan sastav Savjeta činit će mladi iz područja djelovanja prema područjima definiranima Nacionalnim programom djelovanja za mlade:
 • Obrazovanje i informatizacija
 • Zapošljavanje i poduzetništvo
 • Socijalna politika
 • Zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje
 • Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 • Izgradnja civilnog društva i volonterski rad
 • Kultura mladih i slobodno vrijeme
 • Mobilnost, informiranje i savjetovanje
Pretpostavka je majka...

Nimalo neutemeljene sumnje da će (i) splitski Savjet bit sastavljen od podobnih ne bi trebale biti opravdanje za ignoriranje natječaja. Jedino se odazivanjem natječaju od strane što većeg broja udruga može stvoriti pretpostavka da će biti izabrani mladi koji poznaju stvarne potrebe mladih i nevladinih organizacija. Jedino se osnivanjem Savjeta može provjeriti koliki će biti njegov utjecaj na odluke iz Banovine i život i potrebe mladih grada Splita. Sve drugo su pretpostavke, a pretpostavka je majka svih z... ;)


Prilika da te se čuje bez da se dereš
Zato bez puno filozofiranja - pokažite zanimanje, predložite svoje kandidate, na vrijeme sredite papirologiju i iskoristite priliku da se mladi aktivno uključe u javni život Grada.

napisao: Pile