Savjet čeka Vijeće

16_01_2008
Savjet čeka Vijeće

Krajem sljedećeg tjedna trebala bi se održati prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se donijeti odluka o osnivanju <strong>Savjeta mladih</strong>, odnosno raspisivanju natječaja za njegove članove. Za vrijeme trajanja natječaja Info zona će održati tribine u cilju boljeg informiranja...

Forumaši su sramežljivo prokomentirali skoro osnivanje Savjeta mladih. Krajem sljedećeg tjedna trebala bi se održati prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se donijeti odluka o osnivanju Savjeta mladih, odnosno raspisivanju natječaja za njegove članove. Za vrijeme trajanja natječaja Info zona će održati tribine u cilju boljeg informiranja o temi Savjeta mladih.


Gradska vijećnica sada čeka vijećnike da rasprave o Savjetu
Savjet mladih neće imati pravo odlučivanja, ali bi se svojim radom, uz suradnost vladajućih, trebao nametnuti kao kompetentni suradnik i savjetnik. Odabir članova Savjeta iz kruga mladih ljudi, odnosno organiziranih oblika mladih, koji svojim radom već pozitivno doprinose životu grada trebao bi jamčiti da će izabrani članovi ispravno percipirati potrebe mladih i za njih se kvalitetno zalagati.

Članak 8.
(2) Kandidate za članove savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Inicijalni sastanak predstavnika Komisije za suradnju s mladima grada Splita sa koordinatorima i predstavnicima udruga, organizacija i institucija koje su aktivno sudjelovale u izradi GPDMa još je jedan razlog više da vjerujemo da će Savjet biti nešto pozitivno za mlade u Splitu. Velika uloga Savjeta bit će i u praćenju provođenja aktualnog Gradskog programa djelovanja za mlade koji je sve češće na udaru kritike zbog loše evaluacije realiziranih mjera.

napisao: Pile