Poziv na inicijalni sastanak Savjeta

20_12_2007
Poziv na inicijalni sastanak Savjeta

Na inicijalni sastanak za osnivanje Savjeta mladih Grada Splita osim članova Komisije za suradnju s mladima Grada Splita pozvani su koordinatori izrade GPDMa i predstavnici udruga, organizacija i institucija koje su aktivno sudjelovale u izradi GPDMa.

Na inicijalni sastanak za osnivanje Savjeta mladih Grada Splita osim članova Komisije za suradnju s mladima Grada Splita pozvani su koordinatori izrade GPDMa i predstavnici udruga, organizacija i institucija koje su aktivno sudjelovale u izradi GPDMa.

Članovi Komisije za suradnju s mladima Grada Splita
Željana Kalaš (predsjednica)
Željko Jerkov
Milijan Sesar
Neda Makjanić Kunić
Miljenko Boban
Luka Podrug
Ljubica Vrdoljak
Slobodan Beroš
Željko Sikirica
Goran Kovačević
Darko Parić
Mirko Budimir

Koordinatori(ce) izrade GPDMa

Nataša Kekez (Obrazovanje i informatizacija)
Željana Kalaš (Zapošljavanje i poduzetništvo)
Ivana Drljepan (Socijalna politika prema mladima)
Ana Poljičanin (Zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje)
Toni Maglica (Aktivno sudjelovanje mladih u društvu)
Đordana Barbarić (Izgradnja civilnog društva i volonterski rad)
Kaja Šegvić Šarić (Kultura mladih i slobodno vrijeme)
Željana Marković (Mobilnost, informiranje i savjetovanje)

Udruge, organizacije i institucije koje su aktivno sudjelovale u izradi GPDMa
Grad Split - Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Splitski skautski zbor
Koalicija udruga mladih - KUM
Udruga MoSt
Udruga splitski.portal
Studio razvojnih inicijativa (ex SIC)
Udruga HELP
IV gimnazija
Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije

Prekrižena imena i nazivi nisu se odazvali pozivu - sastanku je prisustvovalo 13 predstavnika.